Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om personen die werken met gevaarlijke werktuigen, voldoende instructie te geven om veilig te kunnen werken. Reachtrucks vallen hier ook onder. Het is noodzakelijk dat een chauffeur van een reachtruck goed op de hoogte is van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften. Na afloop van deze cursus heeft de cursist voldoende kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord met een reachtruck om te gaan.

BESTEMD VOOR

Medewerkers die dagelijks of incidenteel vakkundig eenvoudige werkzaamheden met een reachtruck uitvoeren. Medewerkers die een reachtruck besturen.

INHOUD VAN DE CURSUS

Theorie:

 • Wettelijke bepalingen
 • Lastberekening en belading
 • Soorten transport (intern) en toepassingen
 • Regels voor veilig gebruik
 • Veiligheid voor, tijdens en na de werkzaamheden
 • Onderhoud en dagelijkse inspecties
 • Hoe werkt men vakbekwaam en veilig met een reachtruck

Praktijk:

 • Truckbehandeling
 • Lastbehandeling
 • Veiligheid
 • Efficiënt werken
 • Ergonomie

CERTIFICAAT

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een instituutscertificaat met een geldigheid van 5 jaar.

VOOROPLEIDING

Niet noodzakelijk. Praktijkervaring is gewenst.

DUUR

1 dag.

TIJDEN

Van 08.30 uur tot 15.30 uur.

PRIJS

€ 259,00 per persoon exclusief 19% BTW, inclusief lesmaterialen, cursusboek, lunch, instituutsexamen, instituutscertificaat, koffie, thee en frisdrank zijn inbegrepen.

EXAMEN

De cursus wordt afgesloten met een instituutsexamen. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel

OPLEIDINGSDATA

Op aanvraag