HOEVEEL BHV'ERS HEBBEN WE NODIG?

IS EEN ONTRUIMINGSPLAN VERPLICHT?

WELKE OPLEIDING HEB IK NODIG?

‘Wat te doen bij een ontruiming’ vastleggen op een A4-tje of in een uitgebreid plan, betekent van tevoren stilstaan bij wat er kan gebeuren en hoe alle betrokkenen dan zo vlot mogelijkheid in veiligheid kunnen worden gebracht.

Een goed ontruimingsplan omvat verschillende aspecten, zoals het bepalen van de evacuatieroutes en het identificeren van de verzamelplaats buiten het gebouw. Ook moeten de procedures voor het alarmeren van het personeel, het assisteren van mensen met een handicap en de wijze waarop wordt bepaald of het gebouw leeg is, duidelijk zijn gedefinieerd. Een goed ontruimingsplan geeft aan wie de leiding heeft, hoe er moet worden ontruimd, hoe de communicatie plaatsvindt en hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen.

Soms is een ontruimingsplan verplicht vanuit de gebruiksvergunning of omdat het bedrijf beschikt over een brandmeldinstallatie, dan moet dit worden opgesteld conform NEN 8112.

Opstellen ontruimingsplan moeilijk? Neem contact met ons op!

Ook in een kantorenverzamelgebouw is een ontruimingsplan nodig. Vaak is het hier wat lastiger in te vullen c.q. uit te voeren, de ‘bewoners’ hebben immers geen andere zakelijke relatie dan dat men in hetzelfde kantoorgebouw is gehuisvest. Iedereen is zogezegd een buur van elkaar en wie stelt dan het plan op, wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en hoe wordt het plan geoefend? Iedereen z’n eigen plan klinkt ook niet efficiënt.

Wij hebben hier veel ervaring mee en helpen graag. Neem contact op!

 

Hoe ontruiming in het werk gaat op een tijdelijke bouwplaats kan worden vastgelegd in een apart ontruimingsplan of -instructie, naast het project V&G plan. Het is de verantwoordelijkheid van de V&G coördinator op het project dat dit op juiste wijze is ingeregeld. Voor de verschillende partijen op het werk is vaak een alarmkaart opgesteld waar ook op wordt aangegeven wat te doen in geval van ontruiming en welke verzamelplaats is aangewezen.

Wordt gewerkt op bestaande locaties van een opdrachtgever, dan heeft men zich te houden aan de ontruimingsinstructies van deze opdrachtgever. Alle medewerkers zullen hierover geïnformeerd moeten worden, daar is de startinstructie een goede gelegenheid voor.

 

Het is belangrijk om ten minste één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Die organisatie is bij Veiligheidsconcept MCM in goede handen. Is zo’n oefening verplicht? Dat zou kunnen en is o.m. afhankelijk van de inhoud van de gebruiksvergunning. Wij zoeken in ieder geval samen met onze klant een en ander uit voordat we aan de oefening beginnen.

HDe oefening zelf hoeft niet veel tijd te kosten, als er sprake is van een echte ontruiming zijn er tenslotte ook geen zeeën van tijd. Een voorbespreking met of een oefening waarbij de brandweer aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden bij een beroepskorps. En, voor de duidelijkheid: standaardoefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening is er een op maat: afgestemd op de organisatie of het bedrijf van onze opdrachtgever. De evaluatie van de ontruimingsoefening wordt schriftelijk vastgelegd, voorzien van aanbevelingen voor de organisatie en het ontruimingsplan.

Ook in een kantorenverzamelgebouw is een ontruimingsplan nodig. Vaak is het hier wat lastiger in te vullen c.q. uit te voeren, de ‘bewoners’ hebben immers geen andere zakelijke relatie dan dat men in hetzelfde kantoorgebouw is gehuisvest. Iedereen is zogezegd een buur van elkaar en wie stelt dan het plan op, wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en hoe wordt het plan geoefend?
Iedereen z’n eigen plan klinkt ook niet efficiënt.

Wij hebben hier veel ervaring mee en helpen graag. Neem contact op!

Het is belangrijk om ten minste één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Die organisatie is bij Veiligheidsconcept MCM in goede handen. Is zo’n oefening verplicht? Dat zou kunnen en is o.m. afhankelijk van de inhoud van de gebruiksvergunning.
Wij zoeken in ieder geval samen met onze klant een en ander uit voordat we aan de oefening beginnen.

De oefening zelf hoeft niet veel tijd te kosten, als er sprake is van een echte ontruiming zijn er tenslotte ook geen zeeën van tijd.
Een voorbespreking met of een oefening waarbij de brandweer aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden bij een beroepskorps.
En, voor de duidelijkheid: standaardoefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening is er een op maat: afgestemd op de organisatie of het bedrijf van onze opdrachtgever.
De evaluatie van de ontruimingsoefening wordt schriftelijk vastgelegd, voorzien van aanbevelingen voor de organisatie en het ontruimingsplan.

‘Wat te doen bij een ontruiming’ vastleggen op een A4-tje of in een uitgebreid plan, betekent van tevoren stilstaan bij wat er kan gebeuren en hoe alle betrokkenen dan zo vlot mogelijkheid in veiligheid kunnen worden gebracht.

Een goed ontruimingsplan omvat verschillende aspecten, zoals het bepalen van de evacuatieroutes en het identificeren van de verzamelplaats buiten het gebouw. Ook moeten de procedures voor het alarmeren van het personeel, het assisteren van mensen met een handicap en de wijze waarop wordt bepaald of het gebouw leeg is, duidelijk zijn gedefinieerd. Een goed ontruimingsplan geeft aan wie de leiding heeft, hoe er moet worden ontruimd, hoe de communicatie plaatsvindt en hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen.

Soms is een ontruimingsplan verplicht vanuit de gebruiksvergunning of omdat het bedrijf beschikt over een brandmeldinstallatie, dan moet dit worden opgesteld conform NEN 8112.

Opstellen ontruimingsplan moeilijk? Neem contact met ons op!

Hoe ontruiming in het werk gaat op een tijdelijke bouwplaats kan worden vastgelegd in een apart ontruimingsplan of -instructie, naast het project V&G plan. Het is de verantwoordelijkheid van de V&G coördinator op het project dat dit op juiste wijze is ingeregeld. Voor de verschillende partijen op het werk is vaak een alarmkaart opgesteld waar ook op wordt aangegeven wat te doen in geval van ontruiming en welke verzamelplaats is aangewezen.

Wordt gewerkt op bestaande locaties van een opdrachtgever, dan heeft men zich te houden aan de ontruimingsinstructies van deze opdrachtgever. Alle medewerkers zullen hierover geïnformeerd moeten worden, daar is de startinstructie een goede gelegenheid voor.