OpleidingenBanner

Op het gebied van het werken in of met verontreinigde bodem bieden wij opleidingen aan zowel met open inschrijving als in company. Bij een in company opleiding is het mogelijk om de inhoud te laten aansluiten op uw specifieke bedrijfsomstandigheden.

202409feb08:1516:45DLP lesdag 108:15 - 16:45 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

202416feb08:1516:45DLP lesdag 208:15 - 16:45 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

202423feb08:3016:30DLP Herhaling CROW 40008:30 - 16:30 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Werken met of in verontreinigde bodem? Dan moet volgens de CROW 400 een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) bij de werkzaamheden aanwezig zijn. Veiligheidsconcept MCM biedt een 2-daagse DLP en een 3-daagse R-DLP opleiding voor ieder die een werksituatie met verontreinigde bodem te maken heeft. Beide opleidingen voldoen aan de eindtermen van de CROW 400.

Behandeld wordt: wet- en regelgeving; risico’s bij het werken in verontreinigde bodem; bodemonderzoek en indeling in veiligheidsklasse. Ook de bijbehorende maatregelen worden besproken. Heeft u het DLP examen goed afgelegd? Dan kunt u werken begeleiden die worden uitgevoerd tot en met veiligheidsklasse rood niet-vluchtig.

Voor R-DLP geldt dat men ook werkzaamheden mag begeleiden die zijn ingedeeld in veiligheidsklasse rood vluchtig en zwart vluchtig/niet-vluchtig.

In de CROW 400 eindtermen staat dat er zelfstudie nodig is van minimaal 6 uur. Na het volgen van deze opleiding staat u gesteld om u aan te melden voor het R-DLP examen bij de CROW.

202401mar08:3016:30R-DLP c.q. Gasmeten bij bodemwerk08:30 - 16:30 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Bij het werken in of met verontreinigde bodem wil je graag weten welke concentraties gevaarlijke stoffen er mogelijk in de lucht hangen zodat de maatregelen kunnen worden afgestemd op de risico’s. Kunnen meten en weten wat je meet is dan van groot belang voor de veiligheid op de werkplek. Ook kennis van het gedrag van toxische en brandbare stoffen die in de verontreinigde bodem voorkomen, is essentieel voor iedereen die met deze stoffen in aanraking kan komen.

Kennis van de meest gebruikte meetapparatuur en het omgaan hiermee verkrijg je op onze opleiding ‘Gevaarlijke stoffen en gasmeten bij werkzaamheden in verontreinigde bodem’ ook wel R-DLP dag geheten of de derde opleidingsdag. Vanzelfsprekend is er tijdens deze opleiding, naast de theorie, ook voldoende gelegenheid zelf aan de slag te gaan met de meetapparatuur.

Na het volgen van deze eendaagse opleiding kun je de risico’s inschatten en adequate maatregelen treffen. Veilig werken voor jezelf en je collega’s staat immers voorop!

202413feb08:0016:30KVP inclusief asbestherkenning in bodem08:00 - 16:30 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Bij bodemsaneringsprojecten moet een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) aanwezig zijn bij milieu kritische werkzaamheden. U houdt toezicht op het naleven van de BRL7000-norm die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden. Bij bijv. grondverzet in en van verontreinigde grond, het vaststellen van grenzen en het aanbrengen van systemen.

Een KVP is aanwezig bij het werk rondom grond- en afvalstromen, zoals het vrijkomen van grond en afval en de aan- en afvoer ervan. Veiligheidsconcept MCM biedt een opleiding van een dag, waarin de BRL 7000, protocollen en regelgeving aan bod komt. Ook een training asbestherkenning in bodem maakt onderdeel uit van deze opleiding. De opleiding voldoet aan de eisen die de BRL 7000 stelt aan de KVP. Het is mogelijk om alleen de asbest herkennen te volgen.

U krijgt een pasje als de opleiding is afgerond.

 

Voordat de schop in de grond kan, is er al een lang traject geweest. In dit traject zijn op enig moment bodemonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan wordt vastgesteld of de bodem schoon is of een veiligheidsklasse van toepassing is. De beheersmaatregelen worden gebaseerd op een bodemonderzoek.

In deze opleiding wordt uiteengezet welke informatie in een bodemonderzoek aanwezig zou moeten zijn en hoe u dit als bodemprofessional kunt controleren. De verschillende NEN-normen worden behandeld, alsook de verschillen tussen de betrokken partijen.

Er worden diverse bodemonderzoeken behandeld zodat u ervaart hoe bodemonderzoeken zijn opgebouwd, hoe het goed is en wat kan beter. Tenslotte is het een vereiste dat een bodemonderzoek een volledig inzicht geeft van de situatie, zodat een betrouwbare risicobeoordeling t.b.v. arbeidsomstandigheden kan plaatsvinden.

Deze opleiding en datum is op aanvraag. U kunt daarvoor met ons contact opnemen.

Bij opleiding ‘Gevaarlijke stoffen met organoleptische waarneming bij bodemsaneringen’ leert u diverse op saneringen veel voorkomende gassen/dampen kennen. Door zeer kort aan potjes met grond te ruiken leren uw hersenen deze geuren te herkennen en ons te alarmeren als ze aanwezig zijn.

Natuurlijk gaan we voor veilig. Bij veel stoffen ligt de reukgrens ver onder de grenswaarde die voor die stof is bepaald. Even ruiken aan een stof betekent niet dat u de grenswaarde overschrijdt, dit helpt om de geur van deze stof in uw geheugen op te slaan.

Uiteraard wordt niet geroken aan stoffen die kankerverwekkend zijn en/of andere verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

 

Veiligheidsconcept MCM verzorgt de opleiding ‘Inleiding in de toxicologie’. Bij deze opleiding wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van de vergiften, hun toepassingen en hun werking op het menselijk lichaam. De opleiding is daarmee zeer interessant voor iedereen die in zijn werk met toxische stoffen te maken heeft.

Bij deze opleiding komen de diverse manieren waarop de stoffen in het lichaam komen aan bod. Ook is er aandacht voor de werking van de lever en de omzetting van toxische stoffen door het CYT P450 molecuul, het meest fenomenale molecuul in ons lichaam. Behandeld wordt wat daar allemaal mis in kan gaan, waardoor dat veroorzaakt wordt en hoe dat te voorkomen is. Tot slot zullen verschillende gevaarlijke stoffen en hun schadelijke werking op het menselijk lichaam aan de orde komen.

Deze opleiding en datum is mogelijk op aanvraag. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Op het gebied van het werken in of met verontreinigde bodem bieden wij opleidingen aan zowel met open inschrijving als in company. Bij een in company opleiding is het mogelijk om de inhoud te laten aansluiten op uw specifieke bedrijfsomstandigheden.

Werken met of in verontreinigde bodem? Dan moet volgens de CROW 400 een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) bij de werkzaamheden aanwezig zijn. Veiligheidsconcept MCM biedt een 2-daagse DLP en een 3-daagse R-DLP opleiding voor ieder die in een werksituatie met verontreinigde bodem te maken heeft. Beide opleidingen voldoen aan de eindtermen van de CROW 400. 

Behandeld wordt o.a.: wet- en regelgeving; risico’s bij het werken in verontreinigde bodem; bodemonderzoek en indeling in veiligheidsklasse. Ook de bijbehorende maatregelen worden besproken. 

Heeft u het DLP examen goed afgelegd? Dan kunt u werken begeleiden die worden uitgevoerd tot en met veiligheidsklasse rood niet-vluchtig. 

Voor R-DLP geldt dat men ook werkzaamheden mag begeleiden die zijn ingedeeld in veiligheidsklasse rood vluchtig en zwart vluchtig/niet-vluchtig.

In de CROW 400 eindtermen staat dat er zelfstudie nodig is van minimaal 6 uur. Na het volgen van deze opleiding staat u gesteld om u aan te melden voor het R-DLP examen bij de CROW. 

202409feb08:1516:45DLP lesdag 108:15 - 16:45 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

202416feb08:1516:45DLP lesdag 208:15 - 16:45 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

202423feb08:3016:30DLP Herhaling CROW 40008:30 - 16:30 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Bij het werken in of met verontreinigde bodem wil je graag weten welke concentraties gevaarlijke stoffen er mogelijk in de lucht hangen zodat de maatregelen kunnen worden afgestemd op de risico’s. Kunnen meten en weten wat je meet is dan van groot belang voor de veiligheid op de werkplek. Ook kennis van het gedrag van toxische en brandbare stoffen die in de verontreinigde bodem voorkomen, is essentieel voor iedereen die met deze stoffen in aanraking kan komen.

Kennis van de meest gebruikte meetapparatuur en het omgaan hiermee verkrijg je op onze opleiding ‘Gevaarlijke stoffen en gasmeten bij werkzaamheden in verontreinigde bodem’ ook wel R-DLP dag geheten of de derde opleidingsdag. Vanzelfsprekend is er tijdens deze opleiding, naast de theorie, ook voldoende gelegenheid zelf aan de slag te gaan met de meetapparatuur.

Na het volgen van deze eendaagse opleiding kun je de risico’s inschatten en adequate maatregelen treffen. Veilig werken voor jezelf en je collega’s staat immers voorop!

202401mar08:3016:30R-DLP c.q. Gasmeten bij bodemwerk08:30 - 16:30 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Bij bodemsaneringsprojecten moet een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) aanwezig zijn bij milieu kritische werkzaamheden. U houdt toezicht op het naleven van de BRL7000-norm die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden. Bij bijv. grondverzet in en van verontreinigde grond, het vaststellen van grenzen en het aanbrengen van systemen.

Een KVP is aanwezig bij het werk rondom grond- en afvalstromen, zoals het vrijkomen van grond en afval en de aan- en afvoer ervan. Veiligheidsconcept MCM biedt een opleiding van een dag, waarin de BRL 7000, protocollen en regelgeving aan bod komen. Ook een training asbestherkenning in bodem maakt onderdeel uit van deze opleiding. De opleiding voldoet aan de eisen die de BRL 7000 stelt aan de KVP. Het is mogelijk om alleen de asbest herkenning te volgen.

U krijgt een pasje als de opleiding is afgerond.

202413feb08:0016:30KVP inclusief asbestherkenning in bodem08:00 - 16:30 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Voordat de schop in de grond kan, is er al een lang traject geweest. In dit traject zijn op enig moment bodemonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan wordt vastgesteld of de bodem schoon is of een veiligheidsklasse van toepassing is. De beheersmaatregelen worden gebaseerd op een bodemonderzoek.

In deze opleiding wordt uiteengezet welke informatie in een bodemonderzoek aanwezig zou moeten zijn en hoe u dit als bodemprofessional kunt controleren. De verschillende NEN-normen worden behandeld, alsook de verschillen tussen de betrokken partijen.

Er worden diverse bodemonderzoeken behandeld zodat u ervaart hoe bodemonderzoeken zijn opgebouwd, hoe het goed is en wat kan beter. Tenslotte is het een vereiste dat een bodemonderzoek een volledig inzicht geeft van de situatie, zodat een betrouwbare risicobeoordeling t.b.v. arbeidsomstandigheden kan plaatsvinden.

Deze opleiding en datum is op aanvraag. U kunt daarvoor met ons contact opnemen.

Bij de opleiding ‘Gevaarlijke stoffen met organoleptische waarneming bij bodemsaneringen’ leert u diverse op saneringen veel voorkomende gassen/dampen kennen. Door zeer kort aan potjes met grond te ruiken leren uw hersenen deze geuren te herkennen en ons te alarmeren als ze aanwezig zijn.

Natuurlijk gaan we voor veilig. Bij veel stoffen ligt de reukgrens ver onder de grenswaarde die voor die stof is bepaald. Even ruiken aan een stof betekent niet dat u de grenswaarde overschrijdt, dit helpt om de geur van deze stof in uw geheugen op te slaan.

Uiteraard wordt niet geroken aan stoffen die kankerverwekkend zijn en/of andere verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Veiligheidsconcept MCM verzorgt de opleiding ‘Inleiding in de toxicologie’. Bij deze opleiding wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van de vergiften, hun toepassingen en hun werking op het menselijk lichaam. De opleiding is daarmee zeer interessant voor iedereen die in zijn werk met toxische stoffen te maken heeft.

Bij deze opleiding komen de diverse manieren waarop de stoffen in het lichaam komen aan bod. Ook is er aandacht voor de werking van de lever en de omzetting van toxische stoffen door het CYT P450 molecuul, het meest fenomenale molecuul in ons lichaam. Behandeld wordt wat daar allemaal mis in kan gaan, waardoor dat veroorzaakt wordt en hoe dat te voorkomen is. Tot slot zullen verschillende gevaarlijke stoffen en hun schadelijke werking op het menselijk lichaam aan de orde komen.

Deze opleiding en datum is mogelijk op aanvraag. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.