IS HET WERKEN IN VERONTREINIGDE GROND LASTIG MET AL DIE REGELS?

IS EEN DLP/R-DLP WETTELIJK VERPLICHT?

WAAR HEB IK DE OMGEVINGSDIENST VOOR NODIG?

BodemBanner

Onze projectbegeleiding start in veel gevallen voor de veiligheidskundige met het beoordelen van de bodemonderzoeken c.q. bodemrapporten. De veiligheidskundige kijkt of het bodemonderzoek bruikbaar is voor een risicobeoordeling, welke verontreinigingen er aanwezig zijn, op welke manier de medewerkers hieraan blootgesteld kunnen worden en welke maatregelen er nodig zijn om blootstelling te voorkomen. Ook het definitief vaststellen van de veiligheidsklasse(n) waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd maakt hier onderdeel van uit. Voor een goede beoordeling is het nodig dat de juiste werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden aan de veiligheidskundige worden opgegeven.

Start u als aannemer werkzaamheden in of met verontreinigde grond, grondwater of bagger? Dan bent u verplicht om een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) beschikbaar te hebben.

Welke eisen er aan het V&G plan gesteld worden staan beschreven in de vigerende versie van de CROW400 en /of BRL 7000.

Aan de certificerende instelling dient te worden aangetoond dat gebruik wordt gemaakt van een veiligheidskundige met de juiste kwalificaties.

Wanneer u een project heeft aangenomen waarbij in of met verontreinigde grond, grondwater of bagger wordt gewerkt, moet er volgens de CROW 400 tijdens de werkzaamheden altijd een (R-) DLP aanwezig zijn. Dit is de afkorting van (Register) Deskundig Leidinggevende Projecten.

Word het project onder een BRL 7000 certificaat uitgevoerd dan dient er ook een Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (KVP) aanwezig te zijn.

Wanneer u niet zelf beschikt over een (R-) DLP en/of een KVP kunt u een beroep doen op Veiligheidsconcept MCM b.v. Wij beschikken over ervaren en deskundige collega’s met (R-) DLP- en KVP-kwalificaties, die dag en nacht klaar staan.

Bodem_Projectbegeiding

Onze projectbegeleiding start in veel gevallen voor de veiligheidskundige met het beoordelen van de bodemonderzoeken c.q. bodemrapporten. De veiligheidskundige kijkt of het bodemonderzoek bruikbaar is voor een risicobeoordeling, welke verontreinigingen er aanwezig zijn, op welke manier de medewerkers hieraan blootgesteld kunnen worden en welke maatregelen er nodig zijn om blootstelling te voorkomen. Ook het definitief vaststellen van de veiligheidsklasse(n) waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd maakt hier onderdeel van uit. Voor een goede beoordeling is het nodig dat de juiste werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden aan de veiligheidskundige worden opgegeven.

Start u als aannemer werkzaamheden in of met verontreinigde grond, grondwater of bagger? Dan bent u verplicht om een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) beschikbaar te hebben.

Welke eisen er aan het V&G plan gesteld worden staat beschreven in de vigerende versie van de CROW400 en /of BRL 7000.

Aan de certificerende instelling dient te worden aangetoond dat gebruik wordt gemaakt van een veiligheidskundige met de juiste kwalificaties.

Wanneer u een project heeft aangenomen waarbij in of met verontreinigde grond, grondwater of bagger wordt gewerkt, moet er volgens de CROW 400 tijdens de werkzaamheden altijd een (R-) DLP aanwezig zijn. Dit is de afkorting van (Register) Deskundig Leidinggevende Projecten.

Word het project onder een BRL 7000 certificaat uitgevoerd dan dient er ook een Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (KVP) aanwezig te zijn.

Wanneer u niet zelf beschikt over een (R-) DLP en/of een KVP kunt u een beroep doen op Veiligheidsconcept MCM b.v. Wij beschikken over ervaren en deskundige collega’s met (R-) DLP- en KVP-kwalificaties, die dag en nacht klaar staan.