HOEVEEL BHV'ERS HEBBEN WE NODIG?

IS EEN ONTRUIMINGSPLAN VERPLICHT?

WELKE OPLEIDING HEB IK NODIG?

Een goed begin is het halve werk! Bij de opzet van de BHV-organisatie is dat een risico-inventarisatie. Heeft u al een Ri&E, dan gebruiken we die bij het opzetten, inrichten of her-organiseren van de BHV.

Is er geen Ri&E, dan brengt Veiligheidsconcept MCM de bestaande BHV-situatie in kaart met een quickscan. Plus- en verbeterpunten zijn heel bruikbaar voor het opstellen van een BHV-handboek alsook een (herhalings)opleidingsprogramma voor de BHV-ers. Aan de hand van de gevonden informatie adviseren wij o.a. over het benodigde aantal BHV-ers, de inhoud van de opleiding en de frequentie van de herhalingstrainingen. Zo wordt de BHV-organisatie er één op maat!

Veiligheidsconcept MCM legt de beschrijving van de organisatie in een praktisch BHV-handboek vast, met de bijbehorende uitgangspunten en werkwijzen. Overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en alles bij elkaar.

Zo is onder meer beschreven wie waar voor verantwoordelijk is, welke risico’s er zijn en welke spullen er nodig zijn voor de BHV. Daarnaast bevat het BHV-handboek de calamiteiten-procedures. Zijn die nog niet beschreven, dan helpt Veiligheidsconcept MCM met het opstellen hiervan. Het ontruimingsplan is geïntegreerd in het BHV-handboek.

Op veel plaatsen worden verkorte instructies opgehangen of uitgedeeld waarin in één oogopslag te lezen is wat de handelswijze moet zijn bij welke calamiteit.

Op bouwplaatsen wordt dit ook de ‘alarmkaart’ genoemd.

Wij zijn onze klanten graag van dienst met het opstellen van een goede basisinstructie of alarmkaart die vervolgens naar behoefte kan worden hergebruikt c.q. aangepast.

Neem contact met ons op!

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. Tijdens die bijeenkomst kunnen ook nieuwe BHV-ers worden geworven. Ons enthousiasme werkt over het algemeen aanstekelijk en met behulp van aansprekend filmmateriaal wordt de noodzaak van een goed functionerende BHV-organisatie snel duidelijk.

 

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. Van een ieder wordt immers verwacht dat hij of zij het juiste doet wanneer er iemand ineens onwel wordt of wanneer de slow-whoop gaat.

Deze bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de gelegenheid hebben de instructie bij te wonen adviseren wij om meerdere bijeenkomsten te organiseren.

Het vaker thuiswerken roept vragen op met betrekking tot de invulling van de BHV-organisatie. Ook zijn er vragen omtrent verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De werkgever heeft zorgplicht ten aanzien van een veilige werkplek, ook de thuiswerkpek, wat betekent dat voor het onderwerp BHV?

In de praktijk hebben wij al verschillende oplossingen voorbij zien komen, natuurlijk zijn er ook friendly reminders voor de thuisomgeving. Neem contact met ons op voor antwoorden op alle vragen.

Een goed begin is het halve werk! Bij de opzet van de BHV-organisatie is dat een risico-inventarisatie. Heeft u al een Ri&E, dan gebruiken we die bij het opzetten, inrichten of her-organiseren van de BHV.

Is er geen Ri&E, dan brengt Veiligheidsconcept MCM de bestaande BHV-situatie in kaart met een quickscan. Plus- en verbeterpunten zijn heel bruikbaar voor het opstellen van een BHV-handboek alsook een (herhalings)opleidingsprogramma voor de BHV-ers. Aan de hand van de gevonden informatie adviseren wij o.a. over het benodigde aantal BHV-ers, de inhoud van de opleiding en de frequentie van de herhalingstrainingen. Zo wordt de BHV-organisatie er één op maat!

Veiligheidsconcept MCM legt de beschrijving van de organisatie in een praktisch BHV-handboek vast, met de bijbehorende uitgangspunten en werkwijzen. Overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en alles bij elkaar.

Zo is onder meer beschreven wie waar voor verantwoordelijk is, welke risico’s er zijn en welke spullen er nodig zijn voor de BHV. Daarnaast bevat het BHV-handboek de calamiteiten-procedures. Zijn die nog niet beschreven, dan helpt Veiligheidsconcept MCM met het opstellen hiervan. Het ontruimingsplan is geïntegreerd in het BHV-handboek.

Op veel plaatsen worden verkorte instructies opgehangen of uitgedeeld waarin in één oogopslag te lezen is wat de handelswijze moet zijn bij welke calamiteit.

Op bouwplaatsen wordt dit ook de ‘alarmkaart’ genoemd.

Wij zijn onze klanten graag van dienst met het opstellen van een goede basisinstructie of alarmkaart die vervolgens naar behoefte kan worden hergebruikt c.q. aangepast. 

Neem contact met ons op!

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. Tijdens die bijeenkomst kunnen ook nieuwe BHV-ers worden geworven. Ons enthousiasme werkt over het algemeen aanstekelijk en met behulp van aansprekend filmmateriaal wordt de noodzaak van een goed functionerende BHV-organisatie snel duidelijk.

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. Van een ieder wordt immers verwacht dat hij of zij het juiste doet wanneer er iemand ineens onwel wordt of wanneer de slow-whoop gaat.

Deze bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de gelegenheid hebben de instructie bij te wonen adviseren wij om meerdere bijeenkomsten te organiseren.

Het vaker thuiswerken roept vragen op met betrekking tot de invulling van de BHV-organisatie. Ook zijn er vragen omtrent verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De werkgever heeft zorgplicht ten aanzien van een veilige werkplek, ook de thuiswerkpek, wat betekent dat voor het onderwerp BHV?

In de praktijk hebben wij al verschillende oplossingen voorbij zien komen, natuurlijk zijn er ook friendly reminders voor de thuisomgeving. Neem contact met ons op voor antwoorden op alle vragen.