OpleidingenBanner

202412mar08:3017:00VCA08:30 - 17:00 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

In de opleiding wordt men bewust van de veiligheidsrisico’s en de invloed van houding en gedrag hierop. Hoe spreek je elkaar aan op een effectieve en positieve manier op onveilig gedrag?

De cultuur van de organisatie is een afspiegeling van het gedrag van de directie en het management. Zij hebben daarom een voorbeeldfunctie. Voor een cultuur omslag c.q. een verandering in gedrag binnen het bedrijf heeft de directie met het MT dan ook de voortrekkersrol en de voorbeeldfunctie.

Mensen houden niet van veranderingen als deze worden opgelegd. Meestal wordt de verandering aangekondigd door de directie, vervolgens spreken de leidinggevenden een en ander met het team door en dan wordt er verwacht dat de medewerkers gaan veranderen. In de praktijk blijkt dan dat de medewerkers de boodschap niet goed hebben begrepen of gehoord. Het heeft veel tijd en herhaling nodig om de boodschap over te brengen en hierover duidelijkheid te hebben.

In dit programma komen o.a. de achtergronden van gedrag, veiligheidsbewustzijn en verandertrajecten aan de orde. Er kunnen suggesties worden gedaan voor onderwerpen die het managementteam graag terug ziet tijdens het Veiligheids-bewustzijnsprogramma.

Gedragsverandering heeft tijd, herhaling en oefening nodig. En we weten dat goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevenden zelf leren welk gedrag en houding past bij veiligheidsbewustzijn. Bovendien leren ze hoe ze de medewerkers hierin kunnen stimuleren, motiveren en enthousiasmeren, waardoor de hele organisatie van dit programma meeprofiteert.

Door sessies aan te bieden op verschillende momenten is er in de tussenliggende periode tijd om te oefenen op de werkvloer en in de sessies ruimte om ervaringen te delen, te reflecteren en te herhalen.

Aan de orde komen o.a.:

  • De rol van de leidinggevende in relatie tot het veiligheidsbewustzijn van zijn medewerkers
  • De communicatieve vaardigheden die daarbij nodig zijn.

Alsook de vertaalslag naar de praktijk zoals van belang is bij het lopen van veiligheidsronden, het houden van toolboxmeetings, ongevalleninterviews etc.

Gedrag is bij uitstek doen, er is dus tijd nodig om te oefenen en mensen te laten ervaren hoe het is om samen op een andere manier tegen veiligheid aan te kijken.

Dit betekent dat tijdens het programma zowel theorie als praktijk aan de orde komt. Er worden diverse handvatten gegeven waarmee iedereen aan de slag kan. Om blijvend houding en gedrag t.a.v. veiligheid te veranderen is het nodig veelvuldig met deze tools te oefenen en te werken.

De medewerkers worden in groepen getraind hoe men met elkaar komt tot veilig werken. Aan de orde komen o.a.: de cultuurladder, gedragsaspecten, aanspreekgedrag, feedback geven en respectvol luisteren naar elkaar. Maar ook is er aandacht voor de samenwerking tussen de diverse afdelingen? Waar loopt men tegen aan?

Er komt meer begrip en inzicht voor elkaar, en daarnaast komt men tot het maken van gezamenlijke oplossingen voor de aan de orde gekomen veiligheidsissues.

Aan het eind van het programma volgt het gezamenlijk maken van een actieplan.

We willen geen ongelukken op het werk. We willen niet dan iemand ziek wordt van het werk, en we willen ‘s avonds gewoon veilig thuiskomen!

Dat is het motto van de veiligheidsambassadeur. 

Als veiligheidsambassadeur heb je een belangrijke rol. Je helpt het veiligheidsbewustzijn te bevorderen, de drempel te verlagen voor collega’s om veiligheidsadvies te vragen en collega’s op te roepen om ook mensen op veiligheidsgedrag aan te spreken. Je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werkomgeving veilig te houden spreek je collega’s aan op hun veiligheidsgedrag. Je hebt contact met de KAM-afdeling waar je verbetervoorstellen, klachten en tekortkomingen mee bespreekt.

In deze opleiding leer je hoe je door het houden van gedragsobservaties het veiligheidsbewustzijn vergroot door elkaar aan te spreken op (onbewust) onveilig gedrag. Je leert hoe je op een positieve manier terugkoppelt aan de geobserveerde medewerkers wat je bevindingen zijn.

De cultuur van de organisatie is een afspiegeling van het gedrag van de directie en het management. Zij hebben daarom een voorbeeldfunctie. Voor een cultuur omslag c.q. een verandering in gedrag binnen het bedrijf heeft de directie met het MT dan ook de voortrekkersrol en de voorbeeldfunctie.

Mensen houden niet van veranderingen als deze worden opgelegd. Meestal wordt de verandering aangekondigd door de directie, vervolgens spreken de leidinggevenden een en ander met het team door en dan wordt er verwacht dat de medewerkers gaan veranderen. In de praktijk blijkt dan dat de medewerkers de boodschap niet goed hebben begrepen of gehoord. Het heeft veel tijd en herhaling nodig om de boodschap over te brengen en hierover duidelijkheid te hebben.

In dit programma komen o.a. de achtergronden van gedrag, veiligheidsbewustzijn en verandertrajecten aan de orde. Er kunnen suggesties worden gedaan voor onderwerpen die het managementteam graag terug ziet tijdens het Veiligheids-bewustzijnsprogramma.

Gedrag is bij uitstek doen, er is dus tijd nodig om te oefenen en mensen te laten ervaren hoe het is om samen op een andere manier tegen veiligheid aan te kijken.

Dit betekent dat tijdens het programma zowel theorie als praktijk aan de orde komt. Er worden diverse handvatten gegeven waarmee iedereen aan de slag kan. Om blijvend houding en gedrag t.a.v. veiligheid te veranderen is het nodig veelvuldig met deze tools te oefenen en te werken.

De medewerkers worden in groepen getraind hoe men met elkaar komt tot veilig werken. Aan de orde komen o.a.: de cultuurladder, gedragsaspecten, aanspreekgedrag, feedback geven en respectvol luisteren naar elkaar. Maar ook is er aandacht voor de samenwerking tussen de diverse afdelingen? Waar loopt men tegen aan?

Er komt meer begrip en inzicht voor elkaar, en daarnaast komt men tot het maken van gezamenlijke oplossingen voor de aan de orde gekomen veiligheidsissues.

Aan het eind van het programma volgt het gezamenlijk maken van een actieplan.

202412mar08:3017:00VCA08:30 - 17:00 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

In de opleiding wordt men bewust van de veiligheidsrisico’s en de invloed van houding en gedrag hierop. Hoe spreek je elkaar aan op een effectieve en positieve manier op onveilig gedrag?

Gedragsverandering heeft tijd, herhaling en oefening nodig. En we weten dat goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevenden zelf leren welk gedrag en houding past bij veiligheidsbewustzijn. Bovendien leren ze hoe ze de medewerkers hierin kunnen stimuleren, motiveren en enthousiasmeren, waardoor de hele organisatie van dit programma meeprofiteert.

Door sessies aan te bieden op verschillende momenten is er in de tussenliggende periode tijd om te oefenen op de werkvloer en in de sessies ruimte om ervaringen te delen, te reflecteren en te herhalen.

Aan de orde komen o.a.:

  • De rol van de leidinggevende in relatie tot het veiligheidsbewustzijn van zijn medewerkers
  • De communicatieve vaardigheden die daarbij nodig zijn.

Alsook de vertaalslag naar de praktijk zoals van belang is bij het lopen van veiligheidsronden, het houden van toolboxmeetings, ongevalleninterviews etc.

We willen geen ongelukken op het werk. We willen niet dan iemand ziek wordt van het werk, en we willen ‘s avonds gewoon veilig thuiskomen!

Dat is het motto van de veiligheidsambassadeur. 

Als veiligheidsambassadeur heb je een belangrijke rol. Je helpt het veiligheidsbewustzijn te bevorderen, de drempel te verlagen voor collega’s om veiligheidsadvies te vragen en collega’s op te roepen om ook mensen op veiligheidsgedrag aan te spreken. Je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werkomgeving veilig te houden spreek je collega’s aan op hun veiligheidsgedrag. Je hebt contact met de KAM-afdeling waar je verbetervoorstellen, klachten en tekortkomingen mee bespreekt.

In deze opleiding leer je hoe je door het houden van gedragsobservaties het veiligheidsbewustzijn vergroot door elkaar aan te spreken op (onbewust) onveilig gedrag. Je leert hoe je op een positieve manier terugkoppelt aan de geobserveerde medewerkers wat je bevindingen zijn.

202412mar08:3017:00VCA08:30 - 17:00 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

In de opleiding wordt men bewust van de veiligheidsrisico’s en de invloed van houding en gedrag hierop. Hoe spreek je elkaar aan op een effectieve en positieve manier op onveilig gedrag?

De cultuur van de organisatie is een afspiegeling van het gedrag van de directie en het management. Zij hebben daarom een voorbeeldfunctie. Voor een cultuur omslag c.q. een verandering in gedrag binnen het bedrijf heeft de directie met het MT dan ook de voortrekkersrol en de voorbeeldfunctie.

Mensen houden niet van veranderingen als deze worden opgelegd. Meestal wordt de verandering aangekondigd door de directie, vervolgens spreken de leidinggevenden een en ander met het team door en dan wordt er verwacht dat de medewerkers gaan veranderen. In de praktijk blijkt dan dat de medewerkers de boodschap niet goed hebben begrepen of gehoord. Het heeft veel tijd en herhaling nodig om de boodschap over te brengen en hierover duidelijkheid te hebben.

In dit programma komen o.a. de achtergronden van gedrag, veiligheidsbewustzijn en verandertrajecten aan de orde. Er kunnen suggesties worden gedaan voor onderwerpen die het managementteam graag terug ziet tijdens het Veiligheids-bewustzijnsprogramma.

Gedragsverandering heeft tijd, herhaling en oefening nodig. En we weten dat goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevenden zelf leren welk gedrag en houding past bij veiligheidsbewustzijn. Bovendien leren ze hoe ze de medewerkers hierin kunnen stimuleren, motiveren en enthousiasmeren, waardoor de hele organisatie van dit programma meeprofiteert.

Door sessies aan te bieden op verschillende momenten is er in de tussenliggende periode tijd om te oefenen op de werkvloer en in de sessies ruimte om ervaringen te delen, te reflecteren en te herhalen.

Aan de orde komen o.a.:

  • De rol van de leidinggevende in relatie tot het veiligheidsbewustzijn van zijn medewerkers
  • De communicatieve vaardigheden die daarbij nodig zijn.

Alsook de vertaalslag naar de praktijk zoals van belang is bij het lopen van veiligheidsronden, het houden van toolboxmeetings, ongevalleninterviews etc.

Gedrag is bij uitstek doen, er is dus tijd nodig om te oefenen en mensen te laten ervaren hoe het is om samen op een andere manier tegen veiligheid aan te kijken.

Dit betekent dat tijdens het programma zowel theorie als praktijk aan de orde komt. Er worden diverse handvatten gegeven waarmee iedereen aan de slag kan. Om blijvend houding en gedrag t.a.v. veiligheid te veranderen is het nodig veelvuldig met deze tools te oefenen en te werken.

De medewerkers worden in groepen getraind hoe men met elkaar komt tot veilig werken. Aan de orde komen o.a.: de cultuurladder, gedragsaspecten, aanspreekgedrag, feedback geven en respectvol luisteren naar elkaar. Maar ook is er aandacht voor de samenwerking tussen de diverse afdelingen? Waar loopt men tegen aan?

Er komt meer begrip en inzicht voor elkaar, en daarnaast komt men tot het maken van gezamenlijke oplossingen voor de aan de orde gekomen veiligheidsissues.

Aan het eind van het programma volgt het gezamenlijk maken van een actieplan.

We willen geen ongelukken op het werk. We willen niet dan iemand ziek wordt van het werk, en we willen ‘s avonds gewoon veilig thuiskomen!

Dat is het motto van de veiligheidsambassadeur. 

Als veiligheidsambassadeur heb je een belangrijke rol. Je helpt het veiligheidsbewustzijn te bevorderen, de drempel te verlagen voor collega’s om veiligheidsadvies te vragen en collega’s op te roepen om ook mensen op veiligheidsgedrag aan te spreken. Je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werkomgeving veilig te houden spreek je collega’s aan op hun veiligheidsgedrag. Je hebt contact met de KAM-afdeling waar je verbetervoorstellen, klachten en tekortkomingen mee bespreekt.

In deze opleiding leer je hoe je door het houden van gedragsobservaties het veiligheidsbewustzijn vergroot door elkaar aan te spreken op (onbewust) onveilig gedrag. Je leert hoe je op een positieve manier terugkoppelt aan de geobserveerde medewerkers wat je bevindingen zijn.