ArboBanner

EEN RISICO-INVENTARISATIE IS GEEN 'MOETJE' MAAR EEN KANS!

WIJ CREËEREN WERKGELUK!

IS EEN PREVENTIEMEDEWERKER VERPLICHT?

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Wat dat inhoudt is in de Arbeidsomstandighedenregelgeving (Arbo) vastgelegd. Hoe de wet in de praktijk na te leven, is mede afhankelijk van de branche waarin het bedrijf of de organisatie werkzaam is. Veiligheidsconcept MCM kan daarin het volgende betekenen.

Om veilig en gezond te kunnen werken is het belangrijk om de gevaren in het werk te (her)kennen en te weten welke gevolgen deze gevaren hebben als er een ongeluk gebeurt.

Alles begint daarom met de risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel RI&E.

De IMA-methode
Wetsaanpassing
Verdiepende RI&E
Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
Toetsing van de RI&E
Taak-Risico-Analyse (TRA)
Laatste-Minuut Risico Analyse (LRMA)

 

Een gezond kantoor rust op vijf pijlers: vitale medewerkers, veiligheid op de werkvloer, een dynamische werkomgeving, een positieve mindset en bewust eten en drinken.

Vijf deskundige ondernemers hebben in deze samenwerking hun krachten gebundeld om jullie kantoor gezond te maken en te houden!

Klik hier voor meer informatie over
Het Gezonde Kantoor!

Veiligheidsconcept MCM B.V. verzorgt diverse veiligheidsopleidingen en -trainingen, zowel in-company, volledig afgestemd op de situatie bij onze klant, als met open inschrijving voor de ZZP-er of enkele werknemer(s) die een training volgen wil.

Preventiemedewerker
VCA basis en VCA Vol
Veiligheid voor bestrijdingstechnici
Veilig gedrag op de werkvloer
Gedragsobservaties en aanspreken
Veiligheidsambassadeur
Veiligheidsthemadag
Inleiding toxicologie – gevaarlijke stoffen
Veilig werken met kabels en leidingen

 
ArboBannerMOBIELvol

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Wat dat inhoudt is in de Arbeidsomstandighedenregelgeving (Arbo) vastgelegd. Hoe de wet in de praktijk na te leven, is mede afhankelijk van de branche waarin het bedrijf of de organisatie werkzaam is. Veiligheidsconcept MCM kan daarin het volgende betekenen: 

Om veilig en gezond te kunnen werken is het belangrijk om de gevaren in het werk te (her)kennen en te weten welke gevolgen deze gevaren hebben als er een ongeluk gebeurt.

 

Alles begint daarom met de risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel RI&E.

 

De IMA-methode
Wetsaanpassing
Verdiepende RI&E
Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
Toetsing van de RI&E
Taak-Risico-Analyse (TRA)
Laatste-Minuut Risico Analyse (LRMA)

 

Een gezond kantoor rust op vijf pijlers: vitale medewerkers, veiligheid op de werkvloer, een dynamische werkomgeving, een positieve mindset en bewust eten en drinken.

 

Vijf deskundige ondernemers hebben in deze samenwerking hun krachten gebundeld om jullie kantoor gezond te maken en te houden!

 

Klik hier voor meer informatie over
Het Gezonde Kantoor!

Veiligheidsconcept MCM B.V. verzorgt diverse veiligheidsopleidingen en -trainingen, zowel in-company, volledig afgestemd op de situatie bij onze klant, als met open inschrijving voor de ZZP-er of enkele werknemer(s) die een training volgen wil.


Preventiemedewerker
VCA basis en VCA Vol
Veiligheid voor bestrijdingstechnici
Veilig gedrag op de werkvloer
Gedragsobservaties en aanspreken
Veiligheidsambassadeur
Veiligheidsthemadag
Inleiding toxicologie – gevaarlijke stoffen
Veilig werken met kabels en leidingen