CertificeringBanner

IS DE
VEILIGHEIDSCULTUURLADDER VERPLICHT?

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’.
BRL SIKB 7000 waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het kwaliteitsmanagementsysteem staan saneringsdoelstellingen en regels die aannemers moeten naleven. In de protocollen worden eisen gesteld aan de specifieke methode van uitvoering.

De BRL SIKB 7000 kent vier verschillende protocollen:

• SIKB-protocol 7001 – sanering landbodem met conventionele methoden

• SIKB-protocol 7002 – sanering landbodem met in situ methoden

• SIKB-protocol 7003 – sanering waterbodem

• SIKB-protocol 7004 – tijdelijke uitplaatsing van grond

Onderdeel hiervan is het opstellen en/of redigeren van procedures en werkinstructies. Het gemakkelijkst zijn deze vast te leggen in een (digitaal) handboek. Ook daar zijn we graag bij van dienst.

 

BRL 100 is de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen die werken aan stationaire koelapparatuur, stationaire brandbeveiligingsapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin f-gassen zijn toegepast.

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel lekkage van f-gassen te voorkomen tijdens het verrichten van werkzaamheden door het nemen van voorzorgsmaatregelen.

AEr worden eisen gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem zoals interne kwaliteitsbewaking en document- en gegevens beheer. En moeten procedures en werkinstructies aanwezig zijn. Daarnaast worden er eisen gesteld aan vakmanschap van het personeel en aan de apparatuur die wordt gebruikt.

Veiligheidsconcept MCM heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de begeleiding van dit certificaat.

BRL 100 is de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen die werken aan stationaire koelapparatuur, stationaire brandbeveiligingsapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin f-gassen zijn toegepast.

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel lekkage van f-gassen te voorkomen tijdens het verrichten van werkzaamheden door het nemen van voorzorgsmaatregelen.

AEr worden eisen gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem zoals interne kwaliteitsbewaking en document- en gegevens beheer. En moeten procedures en werkinstructies aanwezig zijn. Daarnaast worden er eisen gesteld aan vakmanschap van het personeel en aan de apparatuur die wordt gebruikt.

Veiligheidsconcept MCM heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de begeleiding van dit certificaat.

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’.
BRL SIKB 7000 waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het kwaliteitsmanagementsysteem staan saneringsdoelstellingen en regels die aannemers moeten naleven. In de protocollen worden eisen gesteld aan de specifieke methode van uitvoering.

De BRL SIKB 7000 kent vier verschillende protocollen:

  • SIKB-protocol 7001 – sanering landbodem met conventionele methoden;
  • SIKB-protocol 7002 – sanering landbodem met in situ methoden
  • SIKB-protocol 7003 – sanering waterbodem
  • SIKB-protocol 7004 – tijdelijke uitplaatsing van grond

Onderdeel hiervan is het opstellen en/of redigeren van procedures en werkinstructies. Het gemakkelijkst zijn deze vast te leggen in een (digitaal) handboek. Ook daar zijn we graag bij van dienst.

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’.
BRL SIKB 7000 waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het kwaliteitsmanagementsysteem staan saneringsdoelstellingen en regels die aannemers moeten naleven. In de protocollen worden eisen gesteld aan de specifieke methode van uitvoering.

De BRL SIKB 7000 kent vier verschillende protocollen:

• SIKB-protocol 7001 – sanering landbodem met conventionele methoden

• SIKB-protocol 7002 – sanering landbodem met in situ methoden

• SIKB-protocol 7003 – sanering waterbodem

• SIKB-protocol 7004 – tijdelijke uitplaatsing van grond

Onderdeel hiervan is het opstellen en/of redigeren van procedures en werkinstructies. Het gemakkelijkst zijn deze vast te leggen in een (digitaal) handboek. Ook daar zijn we graag bij van dienst.

BRL 100 is de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen die werken aan stationaire koelapparatuur, stationaire brandbeveiligingsapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin f-gassen zijn toegepast.

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel lekkage van f-gassen te voorkomen tijdens het verrichten van werkzaamheden door het nemen van voorzorgsmaatregelen.

AEr worden eisen gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem zoals interne kwaliteitsbewaking en document- en gegevens beheer. En moeten procedures en werkinstructies aanwezig zijn. Daarnaast worden er eisen gesteld aan vakmanschap van het personeel en aan de apparatuur die wordt gebruikt.

Veiligheidsconcept MCM heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de begeleiding van dit certificaat.