IS HET WERKEN IN VERONTREINIGDE GROND LASTIG MET AL DIE REGELS?

IS EEN DLP/R-DLP WETTELIJK VERPLICHT?

WAAR HEB IK DE OMGEVINGSDIENST VOOR NODIG?

BodemBanner

Eerst kijken hoe onze veiligheidsinfobladen er uit zien? 

Download hier gratis het PCB Infoblad.

Met enige regelmaat zien wij op projecten in of met verontreinigde bodem dat chemiekaarten worden gebruikt om de stofspecifieke eigenschappen en risico’s op locatie te hebben. Dat is jammer, omdat we niet met een puur product te maken hebben maar met een verzameling van aan grond gebonden stoffen.

Ook worden we veel gebeld om vragen over bijvoorbeeld basishygiëne, decoprocedures of filteroverdruksystemen te beantwoorden.

Onze veiligheidsinfobladen zijn helder en goed leesbaar, bondig en verstrekken natuurlijk de juiste informatie. Daardoor zijn de BoSa infobladen nu nog beter toepasbaar bij het werken in of met verontreinigde grond.

Met enige regelmaat zien wij op projecten in of met verontreinigde bodem dat chemiekaarten worden gebruikt om de stofspecifieke eigenschappen en risico’s op locatie te hebben. Dat is jammer, omdat we niet met een puur product te maken hebben maar met een verzameling van aan grond gebonden stoffen.

Ook worden we veel gebeld om vragen over bijvoorbeeld basishygiëne, decoprocedures of filteroverdruksystemen te beantwoorden.

Onze veiligheidsinfobladen zijn helder en goed leesbaar, bondig en verstrekken natuurlijk de juiste informatie. Daardoor zijn de BoSa infobladen nu nog beter toepasbaar bij het werken in of met verontreinigde grond.

Eerst kijken hoe onze veiligheidsinfobladen er uit zien? 

Download hier gratis het PCB Infoblad.

 •  Asbest
 •  BTEXN
 •  Insecticiden
 •  Minerale Oliën
 •  PAK
 •  PCB
 •  VOCL
 •  Zware metalen
 •  Dioxine
 •  Cyaanwaterstof
 •  PFAS
 •  Basiskennis en basishygiëne
 •  Decoprocedure
 •  Filteroverdruksysteem