CertificeringBanner

SAMEN GAAN VOOR KWALITEIT!

IS DE
VEILIGHEIDSCULTUURLADDER VERPLICHT?

CertificeringBannerMOBIEL
Certificering kan helpen om het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden op te bouwen. Door onze kennis en ervaring zijn we goed in staat om uw dagelijkse praktijk te vertalen naar de norm. 

De Safety Culture Ladder (SCL) of veiligheidscultuurladder, is een meetinstrument dat organisaties kunnen gebruiken om hun veiligheidscultuur te evalueren en te verbeteren. Het is mogelijk SCL te worden gecertificeerd.

 

Meer informatie over de SCL
Certificeren volgens de SCL

In de jaren 90 van de vorige eeuw werd de VCA – Veiligheidschecklist Aannemers – ingevoerd. Dit instrument heeft zijn waarde bewezen. Er is veel ten goede veranderd op de werkvloer, ook al valt het niet altijd mee e.e.a. goed in te vullen.

 

Begeleiding naar certificering
Zelf geen MVK of HVK in dienst?
KAM-functionaris nodig?

Interne audits 

Het opzetten en implementeren van een ISO managementsysteem is een uitdagende taak. Naast tijd en moeite vraagt het ook kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement. Voor een organisatie is een KAM-adviseur dan van onschatbare waarde.

 

ISO 9001 

BRL staat voor beoordelingsrichtlijn. Hierin staan zowel de eisen waaraan een dienst, managementsysteem, bouwproces of product moet voldoen, als ook de eisen aan de organisatie van een certificaathouder en die aan de betreffende certificerende-instellingen.

SIKB BRL 7000 en de protocollen
BRL 100

Bij VCA en SCL speelt veilig gedrag op de werkvloer een belangrijke rol.

In de opleiding wordt men bewust van de veiligheidsrisico’s en de invloed van houding en gedrag hierop. Hoe spreek je elkaar aan op onveilig gedrag op een effectieve en positieve manier?

VCA
Veiligheidscultuur, -bewustzijn en gedrag

   programma voor directie/management
   programma voor leidinggevenden
   programma voor alle medewerkers
Veiligheidsambassadeur

De Safety Culture Ladder (SCL) of veiligheidscultuurladder, is een meetinstrument dat organisaties kunnen gebruiken om hun veiligheidscultuur te evalueren en te verbeteren. Het is mogelijk SCL te worden gecertificeerd.

Meer informatie over de SCL
Certificeren volgens de SCL

 

In de jaren 90 van de vorige eeuw werd de VCA – Veiligheidschecklist Aannemers – ingevoerd. Dit instrument heeft zijn waarde bewezen. Er is veel ten goede veranderd op de werkvloer, ook al valt het niet altijd mee e.e.a. goed in te vullen.

Begeleiding naar certificering
Zelf geen MVK of HVK in dienst?
KAM-functionaris nodig?

Interne audits

 

Het opzetten en implementeren van een ISO managementsysteem is een uitdagende taak. Naast tijd en moeite vraagt het ook kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement. Voor een organisatie is een KAM-adviseur dan van onschatbare waarde.

ISO 9001

 

BRL staat voor beoordelingsrichtlijn. Hierin staan zowel de eisen waaraan een dienst, managementsysteem, bouwproces of product moet voldoen, als ook aan de organisatie van een certificaathouder en de betreffende certificerende instellingen.

SIKB BRL 7000 en de protocollen
BRL 100

 

Bij VCA en SCL speelt veilig gedrag op de werkvloer een belangrijke rol.

In de opleiding wordt men zich bewust van veiligheidsrisico’s en de invloed van houding en gedrag hierop. Hoe spreek je elkaar aan op onveilig gedrag op een effectieve en positieve manier?

VCA
Veiligheidscultuur, -bewustzijn en gedrag:
   programma voor directie/ management

   programma voor leidinggevenden
   programma voor medewerkers
Veiligheidsambassadeur