CertificeringBanner

IS DE
VEILIGHEIDSCULTUURLADDER VERPLICHT?

Met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) krijgt u inzicht in de rol die veiligheid speelt binnen uw organisatie.

De SCL onderscheidt zich doordat het een gedragsnorm is aan de hand waarvan het veiligheidsbewustzijn wordt beoordeeld en tegelijkertijd handvatten biedt om te verbeteren. De focus ligt voornamelijk op het menselijk gedrag en de organisatiecultuur.

De SCL bestaat uit 5 treden, elke trede staat voor een hoger niveau binnen de veiligheidscultuur:

 1. Onbewust onbekwaam: er is weinig aandacht voor veiligheid en er wordt weinig gedaan dit te bevorderen.
 2. er is wel aandacht voor veiligheid, maar er worden nog weinig concrete maatregelen genomen om dit te verbeteren.
 3. Bewust bekwaam: er worden concrete maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren en er is een proactieve houding t.o.v. veiligheid.
 4. Onbewust bekwaam: veiligheid is verankerd in de organisatie en wordt automatisch meegenomen in alle beslissingen en activiteiten.
 5. Excellente veiligheidscultuur: de organisatie heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van veiligheid en blijft zich continu verbeteren.

Een SCL certificaat is steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers. De SCL is ook verplicht gesteld door de Governance Code Bouw.

De SCL is er in 4 varianten en bevat vragen (normeisen) die worden beoordeeld, afhankelijk van de trede waarop de audit wordt uitgevoerd. Ze verschillen in audit-intensiteit en het type document dat wordt afgegeven.

Voor kleine bedrijven en bedrijven die laagdrempelig willen starten met de SCL, zijn er de varianten SCL Light en het Approved Self Assessment (SCL ASA). Bij deze varianten wordt geen certificaat afgegeven vanwege de beperkte auditvorm.

Bij de SCL Light wordt alleen een statement afgegeven met een trede indicatie, bij de SCL ASA geeft men alleen een document af welke aantoont dat de juiste stappen zijn gevolgd voor een self-assessment, zonder trede indicatie.

Het is belangrijk te weten dat hoewel er bij deze lichtere varianten geen certificaat wordt afgegeven, de juiste stappen wel zijn gevolgd om de veiligheid te verbeteren.

Een SCL certificaat is steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers. De SCL is ook verplicht gesteld door de Governance Code Bouw.

De SCL is er in 4 varianten en bevat vragen (normeisen) die worden beoordeeld, afhankelijk van de trede waarop de audit wordt uitgevoerd. Ze verschillen in audit-intensiteit en het type document dat wordt afgegeven.

Voor kleine bedrijven en bedrijven die laagdrempelig willen starten met de SCL, zijn er de varianten SCL Light en het Approved Self Assessment (SCL ASA). Bij deze varianten wordt geen certificaat afgegeven vanwege de beperkte auditvorm.

Bij de SCL Light wordt alleen een statement afgegeven met een trede indicatie, bij de SCL ASA geeft men alleen een document af welke aantoont dat de juiste stappen zijn gevolgd voor een self-assessment, zonder trede indicatie.

Het is belangrijk te weten dat hoewel er bij deze lichtere varianten geen certificaat wordt afgegeven, de juiste stappen wel zijn gevolgd om de veiligheid te verbeteren.

Met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) krijgt u inzicht in de rol die veiligheid speelt binnen uw organisatie.

De SCL onderscheidt zich doordat het een gedragsnorm is aan de hand waarvan het veiligheidsbewustzijn wordt beoordeeld en tegelijkertijd handvatten biedt om te verbeteren. De focus ligt voornamelijk op het menselijk gedrag en de organisatiecultuur.

De SCL bestaat uit 5 treden, elke trede staat voor een hoger niveau binnen de veiligheidscultuur:

 1. Onbewust onbekwaam: er is weinig aandacht voor veiligheid en er wordt weinig gedaan dit te bevorderen.
 2. er is wel aandacht voor veiligheid, maar er worden nog weinig concrete maatregelen genomen om dit te verbeteren.
 3. Bewust bekwaam: er worden concrete maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren en er is een proactieve houding t.o.v. veiligheid.
 4. Onbewust bekwaam: veiligheid is verankerd in de organisatie en wordt automatisch meegenomen in alle beslissingen en activiteiten.
 5. Excellente veiligheidscultuur: de organisatie heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van veiligheid en blijft zich continu verbeteren.

Met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) krijgt u inzicht in de rol die veiligheid speelt binnen uw organisatie.

De SCL onderscheidt zich doordat het een gedragsnorm is aan de hand waarvan het veiligheidsbewustzijn wordt beoordeeld en tegelijkertijd handvatten biedt om te verbeteren. De focus ligt voornamelijk op het menselijk gedrag en de organisatiecultuur.

De SCL bestaat uit 5 treden, elke trede staat voor een hoger niveau binnen de veiligheidscultuur:

 1. Onbewust onbekwaam: er is weinig aandacht voor veiligheid en er wordt weinig gedaan dit te bevorderen.
 2. er is wel aandacht voor veiligheid, maar er worden nog weinig concrete maatregelen genomen om dit te verbeteren.
 3. Bewust bekwaam: er worden concrete maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren en er is een proactieve houding t.o.v. veiligheid.
 4. Onbewust bekwaam: veiligheid is verankerd in de organisatie en wordt automatisch meegenomen in alle beslissingen en activiteiten.
 5. Excellente veiligheidscultuur: de organisatie heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van veiligheid en blijft zich continu verbeteren.

Een SCL certificaat is steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers. De SCL is ook verplicht gesteld door de Governance Code Bouw.

De SCL is er in 4 varianten en bevat vragen (normeisen) die worden beoordeeld, afhankelijk van de trede waarop de audit wordt uitgevoerd. Ze verschillen in audit-intensiteit en het type document dat wordt afgegeven.

Voor kleine bedrijven en bedrijven die laagdrempelig willen starten met de SCL, zijn er de varianten SCL Light en het Approved Self Assessment (SCL ASA). Bij deze varianten wordt geen certificaat afgegeven vanwege de beperkte auditvorm.

Bij de SCL Light wordt alleen een statement afgegeven met een trede indicatie, bij de SCL ASA geeft men alleen een document af welke aantoont dat de juiste stappen zijn gevolgd voor een self-assessment, zonder trede indicatie.

Het is belangrijk te weten dat hoewel er bij deze lichtere varianten geen certificaat wordt afgegeven, de juiste stappen wel zijn gevolgd om de veiligheid te verbeteren.