IS HET WERKEN IN VERONTREINIGDE GROND LASTIG MET AL DIE REGELS?

IS EEN DLP/R-DLP WETTELIJK VERPLICHT?

WAAR HEB IK DE OMGEVINGSDIENST VOOR NODIG?

BodemBanner
Werken in of met verontreinigde bodem kent veel regels. De Arbowet en diverse artikelen in het Arbobesluit zijn specifiek van toepassing alsook de CROW400. Daarnaast omvatten milieuwet- en –regelgeving kwaliteitseisen. Zo mogen alleen BRL 7000-gecertificeerde aannemers bodemsaneringen uitvoeren.

Bij een bodemproject met verontreinigde grond komt veel kijken. Bijvoorbeeld de bodemrapportage, de veiligheidsklasse, het V&G-plan, de DLP/R-DLP, de inzet van meetapparatuur en nog veel meer. Met onze professionele ondersteuning bent u snel ontzorgd.

Bodemrapporten beoordelen
Opstellen V&G-plan
Toetsen V&G-plan

DLP/R-DLP/KVP begeleiding

Werken in een bodem die verontreinigd is, brengt bijzondere veiligheidseisen met zich mee. U wilt als verantwoordelijke werkgever voorkomen dat uw medewerkers worden blootgesteld aan deze stoffen. En ook wilt u uitsluiten dat er brand of een explosieve situatie ontstaat.

Lees verder 

Veiligheidsconcept MCM b.v. biedt een breed pakket aan diensten voor projecten waarbij er sprake is van verontreinigde bodem. Wij zijn op verschillende manieren inzetbaar waarbij we een no-nonsense aanpak hanteren.

Lees verder

Op het gebied van het werken in of met verontreinigde bodem bieden wij opleidingen aan zowel met open inschrijving als incompany. Bij een incompany opleiding is het mogelijk om de inhoud te laten aansluiten op uw specifieke bedrijfsomstandigheden.

DLP- opleiding
Gasmeten voor R-DLP
Examentraining voor R-DLP examen 
KVP met of zonder asbestherkenning
Lezen van bodemonderzoeken
Herkenning van gevaarlijke stoffen
Inleiding in de toxicologie

 
BodembannerMOBIELVOL

Bij een bodemproject met verontreinigde grond komt veel kijken. Bijvoorbeeld de bodemrapportage, de veiligheidsklasse, het V&G-plan, de DLP/R-DLP, de inzet van meetapparatuur en nog veel meer. Met onze professionele ondersteuning bent u snel ontzorgd.

Bodemrapporten beoordelen
Opstellen V&G-plan
Toetsen V&G-plan

DLP/R-DLP/KVP begeleiding

Werken in een bodem die verontreinigd is brengt bijzondere veiligheidseisen met zich mee. U wilt als verantwoordelijke werkgever voorkomen dat uw medewerkers worden blootgesteld aan deze stoffen. En ook wilt u uitsluiten dat er brand of een explosieve situatie ontstaat.

Lees verder 

Veiligheidsconcept MCM b.v. biedt een breed pakket aan diensten voor projecten waarbij er sprake is van verontreinigde bodem. Wij zijn op verschillende manieren inzetbaar waarbij we een no-nonsense aanpak hanteren.

Lees verder

Op het gebied van het werken in of met verontreinigde bodem bieden wij opleidingen aan zowel met open inschrijving als in company. Bij een in company opleiding is het mogelijk om de inhoud te laten aansluiten op uw specifieke bedrijfsomstandigheden.


DLP- opleiding
Gasmeten voor R-DLP
Examentraining voor R-DLP examen 
KVP met of zonder asbestherkenning
Lezen van bodemonderzoeken
Herkenning van gevaarlijke stoffen
Inleiding in de toxicologie