OpleidingenBanner

202422jan08:3016:00Preventiemedewerker08:30 - 16:00 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Als preventiemedewerker ondersteun je de werkgever om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dat vereist onder andere kennis van arbeidsrisico’s en vaardigheden die je kunt leren tijdens onze eendaagse cursus Preventiemedewerker. Uiteraard gaat het om risico’s en kennis van zaken in de diverse branches. Voor deze opleiding is geen speciale vooropleiding nodig. Aan het einde van de dag heb je zo veel tools, tips en vaardigheden aangereikt gekregen, dat je meteen aan de slag kunt. Je sluit de cursus af met een examen.

Dit zijn de onderwerpen die je kunt verwachten:

 • De rol van preventiemedewerker
 • Arbowetgeving
 • RI&E en Plan van Aanpak
 • De rol van de ondernemingsraad (OR) , personeelsvertegenwoordiging (PVT) en Arbodienst
 • Communicatie met OR, PVT en management
 • Arbeidsrisico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ongevallen- en verzuimbeleid
 • Voorichting en onderricht

202412mar08:3017:00VCA08:30 - 17:00 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Laat zien dat je veilig en gezond werken serieus neemt! Door deel te nemen aan onze VCA opleiding leer je onveilige situaties te herkennen met bijpassende maatregelen om ongevallen te voorkomen. En speciaal voor leidinggevenden hebben we ook de Vol-VCA opleiding beschikbaar. De opleiding duurt een dag met aan het einde het examen. Voor de Vol-VCA hebben we een extra halve dag programma.

 

Alhoewel de meeste bestrijdingstechnici weten hoe ze om moeten gaan met gevaren, is het incidenteel volgen van een veiligheidsopleiding belangrijk om o.a. het veiligheidsbewustzijn hoog te houden. Tijdens de nascholingsdag wordt ingegaan op basisveiligheid en specifieke risico’s en eisen waar een bestrijdingstechnicus mee te maken krijgt.

Globale inhoud van de training:

 • Arbeidsomstandigheden en milieu
 • Arbo in de praktijk (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering en Signalering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 

Tijdens deze nascholingsdag wordt ook aandacht besteed aan Integrated Pest Management, want voorkomen is beter dan genezen! Er komen praktische situaties aan de orde waarbij IPM en veiligheid hand in hand gaan.

De dag wordt afgesloten met een theorie-examen waarbij 25 punten kunnen worden behaald voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Geen Nederlands vakbekwaamheidsdiploma? Wij bieden de mogelijkheid een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

Deze nascholing wordt gegeven in samenwerking met Killgerm Nederland B.V. Klik hier voor de link.

 

Veel ongelukken zijn te voorkomen als mensen elkaar zouden aanspreken op onveilig gedrag, maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe zorg je als leidinggevende dat mensen bewust met veiligheid omgaan? En als een collega jou op je gedrag aanspreekt, hoe ga je daar dan mee om?

Om te beginnen maken we uw personeel bewust van de veiligheidsrisico’s en de invloed die houding en gedrag daarop hebben. Vervolgens leren de deelnemers wat hun eigen rol in de groep is, en hoe ze elkaar op een effectieve en positieve manier kunnen aanspreken op onveilig gedrag. Daarbij worden beproefde teamcoaching-methodes gebruikt. Op deze wijze wordt men zich meer bewust van de veiligheidsrisico’s op de werkvloer en wordt veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van het werk waar niet flauw over wordt gedaan.

Meer weten? Vraag de brochure “Veilig gedrag op de werkvloer” aan.

 

Wanneer de organisatie zich in een Veiligheidscultuurladder traject bevindt komt er een moment dat leidinggevenden gaan omschakelen van werkplekinspecties naar gedragsobservaties. In een workshop van 1 dagdeel lichten we een en ander toe en leren we de leidinggevenden hoe een goede gedragsobservatie uit te voeren. Ook het bijbehorende aanspreken komt aan de orde.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Door verschillende medewerkers als ambassadeurs in te zetten bij het ontwikkelen van een cultuur waarin de onderwerpen veiligheid, gezondheid en milieu centraal staan, wordt de betrokkenheid van de medewerkers vergroot. De veiligheidsambassadeurs hebben een signaalfunctie en fungeren samen met de leidinggevenden als aanspreekpunt voor KAM zaken. Hun rol is om op informele, plezierige, wijze aandacht te vragen voor veiligheid en zo het veiligheidsbewustzijn te versterken.

Het dagprogramma kent een ruime afwisseling tussen theorie en praktijk waaronder een werkplekbezoek. Er kunnen korte huiswerkopdrachten worden gegeven. Onderwerpen zijn onder meer ‘leren kijken naar onveiligheid’ en ‘aanspreken’.

Deze opleiding wordt in company verzorgd waardoor er veel ruimte is om een en ander bedrijfsgericht in te vullen. Wij informeren u graag verder.

 

Bij veel organisaties wordt lopende het jaar een veiligheidsthemadag georganiseerd. Wij leveren hier graag een bijdrage aan in de vorm van aansprekende korte workshops op het gebied van cultuur en gedrag, werkplekinrichting, vitaliteit, gezonde voeding etc. Neem contact met ons op!

Veiligheidsconcept MCM verzorgt de opleiding ‘Inleiding in de toxicologie’, waarin geschiedenis, toepassing en werking van (plantaardige) vergiften op het menselijk lichaam worden behandeld. Deze opleiding is zeer geschikt voor professionals die werken met toxische stoffen.

 

Aanleggen van kabels & leidingen? Komen ze in verontreinigde grond te liggen? Aanbrengen van elementenverhardingen? Alles langs de weg? En de afzettingen dan?

Om de samenhang tussen de verschillende onderdelen inzichtelijk te maken biedt Veiligheidsconcept MCM bv de opleiding “Risicobeheersing bij het aanbrengen van kabels & leidingen – Veilig werken in de bodem”.

Naast CROW publicatie 307 wordt aandacht besteedt aan de overige gerelateerde publicaties, om de samenhang van de diverse disciplines inzichtelijk te maken en de deelnemer een goede aanvulling te geven op zijn basiskennis van de verschillende onderwerpen. Het betreft bijvoorbeeld CROW96b (Handboek wegafzettingen), CROW400 (Veilig werken in of met verontreinigde grond) en CROW282 (Mechanisch aanbrengen elementenverharding).

De volgende onderwerpen komen in deze praktijkgerichte opleiding aan de orde:

 • De opzet en het draagvlak van de CROW400
 • De relatie tussen arbeidsomstandigheden en milieuaspecten
 • Asbest in de bodem
 • Fysieke belasting
 • Eisen en mogelijkheden t.a.v. het verwerken van elementenverharding
 • Het veilig werken langs de weg (op niet-autosnelwegen)
 

Als preventiemedewerker ondersteun je de werkgever om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dat vereist onder andere kennis van arbeidsrisico’s en vaardigheden die je kunt leren tijdens onze eendaagse cursus Preventiemedewerker. Uiteraard gaat het om risico’s en kennis van zaken in de diverse branches. Voor deze opleiding is geen speciale vooropleiding nodig. Aan het einde van de dag heb je zo veel tools, tips en vaardigheden aangereikt gekregen, dat je meteen aan de slag kunt. Je sluit de cursus af met een examen.

Dit zijn de onderwerpen die je kunt verwachten:

 • De rol van preventiemedewerker
 • Arbowetgeving
 • RI&E en Plan van Aanpak
 • De rol van de ondernemingsraad (OR) , personeelsvertegenwoordiging (PVT) en Arbodienst
 • Communicatie met OR, PVT en management
 • Arbeidsrisico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ongevallen- en verzuimbeleid
 • Voorlichting en onderricht

202422jan08:3016:00Preventiemedewerker08:30 - 16:00 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Laat zien dat je veilig en gezond werken serieus neemt! Door deel te nemen aan onze VCA opleiding leer je onveilige situaties te herkennen met bijpassende maatregelen om ongevallen te voorkomen. En speciaal voor leidinggevenden hebben we ook de
Vol-VCA opleiding beschikbaar. De opleiding duurt een dag met aan het einde het examen. Voor de Vol-VCA hebben we een extra halve dag programma. 

202412mar08:3017:00VCA08:30 - 17:00 Your Office Woerden, Klompenmakersweg 2 3449 JB Woerden

Alhoewel de meeste bestrijdingstechnici weten hoe ze om moeten gaan met gevaren, is het incidenteel volgen van een veiligheidsopleiding belangrijk om o.a. het veiligheidsbewustzijn hoog te houden. Tijdens de nascholingsdag wordt ingegaan op basisveiligheid en specifieke risico’s en eisen waar een bestrijdingstechnicus mee te maken krijgt.

Globale inhoud van de training:

 • Arbeidsomstandigheden en milieu
 • Arbo in de praktijk (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering en Signalering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 

Tijdens deze nascholingsdag wordt ook aandacht besteed aan Integrated Pest Management, want voorkomen is beter dan genezen! Er komen praktische situaties aan de orde waarbij IPM en veiligheid hand in hand gaan.

De dag wordt afgesloten met een theorie-examen waarbij 25 punten kunnen worden behaald voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. Geen Nederlands vakbekwaamheidsdiploma? Wij bieden de mogelijkheid een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

Deze nascholing wordt gegeven in samenwerking met Killgerm Nederland B.V. Klik hier voor de link.

Veel ongelukken zijn te voorkomen als mensen elkaar zouden aanspreken op onveilig gedrag, maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe zorg je als leidinggevende dat mensen bewust met veiligheid omgaan? En als een collega jou op je gedrag aanspreekt, hoe ga je daar dan mee om?

Om te beginnen maken we uw personeel bewust van de veiligheidsrisico’s en de invloed die houding en gedrag daarop hebben. Vervolgens leren de deelnemers wat hun eigen rol in de groep is en hoe ze elkaar op een positieve manier kunnen aanspreken op onveilig gedrag. Daarbij worden beproefde teamcoaching-methodes gebruikt. Op deze wijze wordt men zich meer bewust van de veiligheidsrisico’s op de werkvloer en wordt veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van het werk waar niet flauw over wordt gedaan.

Meer weten? Vraag de brochure “Veilig gedrag op de werkvloer” aan.

Wanneer de organisatie zich in een Veiligheidscultuurladder traject bevindt komt er een moment dat leidinggevenden gaan omschakelen van werkplekinspecties naar gedragsobservaties. In een workshop van 1 dagdeel lichten we een en ander toe en leren we de leidinggevenden hoe een goede gedragsobservatie uit te voeren. Ook het bijbehorende aanspreken komt aan de orde.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Door verschillende medewerkers als ambassadeurs in te zetten bij het ontwikkelen van een cultuur waarin de onderwerpen veiligheid, gezondheid en milieu centraal staan, wordt de betrokkenheid van de medewerkers vergroot. De veiligheidsambassadeurs hebben een signaalfunctie en fungeren samen met de leidinggevenden als aanspreekpunt voor KAM zaken. Hun rol is om op informele, plezierige, wijze aandacht te vragen voor veiligheid en zo het veiligheidsbewustzijn te versterken.

Het programma kent een ruime afwisseling tussen theorie en praktijk waaronder een werkplekbezoek. Er kunnen korte huiswerkopdrachten worden gegeven. Onderwerpen zijn onder meer ‘leren kijken naar onveiligheid’ en ‘aanspreken’.

Deze opleiding wordt incompany verzorgd waardoor er veel ruimte is om een en ander bedrijfsgericht in te vullen. Wij informeren u graag verder.

Bij veel organisaties wordt lopende het jaar een veiligheidsthemadag georganiseerd. Wij leveren hier graag een bijdrage aan in de vorm van aansprekende korte workshops op het gebied van cultuur en gedrag, werkplekinrichting, vitaliteit, gezonde voeding etc. Neem contact met ons op!

Veiligheidsconcept MCM verzorgt de opleiding ‘Inleiding in de toxicologie’, waarin geschiedenis, toepassing en werking van (plantaardige) vergiften op het menselijk lichaam worden behandeld. Deze opleiding is zeer geschikt voor professionals die werken met toxische stoffen.

 

Aanleggen van kabels & leidingen? Komen ze in verontreinigde grond te liggen? Aanbrengen van elementenverhardingen? Alles langs de weg? En de afzettingen dan?

Om de samenhang tussen de verschillende onderdelen inzichtelijk te maken biedt Veiligheidsconcept MCM de opleiding “Risicobeheersing bij het aanbrengen van kabels & leidingen – Veilig werken in de bodem”.

Naast CROW publicatie 307 wordt aandacht besteedt aan de overige gerelateerde publicaties, om de samenhang van de diverse disciplines inzichtelijk te maken en de deelnemer een goede aanvulling te geven op zijn basiskennis. Het betreft bijvoorbeeld CROW96b (Handboek wegafzettingen), CROW400 (Veilig werken in of met verontreinigde grond) en CROW282 (Mechanisch aanbrengen elementenverharding).

De volgende onderwerpen komen in deze praktijkgerichte opleiding aan de orde:

 • De opzet en het draagvlak van de CROW400
 • De relatie tussen arbeidsomstandigheden en milieuaspecten
 • Asbest in de bodem
 • Fysieke belasting
 • Eisen en mogelijkheden t.a.v. het verwerken van elementenverharding
 • Het veilig werken langs de weg (op niet-autosnelwegen).