Veilig werken met de heftruck

Tijdens de 1-daagse opleiding leert men hoe werkzaamheden met een heftruck veilig uitgevoerd dienen te worden en hoe men risico’s tijdens het werken met een heftruck beperkt.

 

DOEL

Voor het gebruik van een heftruck is het van belang dat men bekend is met de functies en werking daarvan. Daarnaast is het belangrijk dat men zich bewust is van eventuele risico’s. Tijdens de 1-daagse opleiding leert men hoe werkzaamheden met een heftruck veilig uitgevoerd dienen te worden en hoe men risico’s tijdens het werken met een heftruck beperkt. De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.  Na afloop van deze opleiding heeft de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord met een heftruck om te gaan.

 

BESTEMD VOOR

De opleiding Veilig werken met een heftruck is bedoeld voor medewerkers die gebruik maken van een heftruck of daarvan gebruik willen gaan maken. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

De opleiding is gebaseerd op de eind- en toetstermen uit de SSVV Opleidingengids.

 

Theorie

 • Wettelijke bepalingen: AI 14 en Arbowet
 • Lastberekening en belading
 • Soorten transport (intern) en toepassingen
 • Regels voor veilig gebruik
 • Veiligheid voor, tijdens en na de werkzaamheden
 • Onderhoud en dagelijkse inspecties

Praktijk:

 • Truckbehandeling
 • Lastbehandeling
 • Veiligheid
 • Efficiënt werken
 • Ergonomie
 • Diverse praktijksituaties (o.a. koud stapelen, pallet en inrijstellingen

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een instituutscertificaat met een geldigheid van 5 jaar.

VOOROPLEIDING

De deelnemer dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs.

DUUR

1 dag

TIJDEN

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS

€ 249,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen.

EXAMEN

De opleiding wordt afgesloten met een instituutsexamen of een onafhankelijk examen conform de eind- en toetstermen uit de SSVV Opleidingengids door een erkend examenbureau. De extra kosten hiervoor zijn € 55,00 p.p.

Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

Deze cursus is erkend door CCV als nascholingsopleiding.

OPLEIDINGSDATA:

Op aanvraag.