Opleiding Lezen van bodemonderzoeken t.b.v. arbeidsomstandigheden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Voordat er daadwerkelijk een schop in de grond kan, is er al een lang traject vooraf gegaan. In dit traject zijn op enig moment bodemonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan wordt vastgesteld of de bodem schoon is of een veiligheidsklasse (basisklasse of T- en F-klassen) van toepassing is. De (veiligheidskundige) beheersmaatregelen worden gebaseerd op een bodemonderzoek. Leuk, maar wat staan er nu eigenlijk in zo’n bodemonderzoek? Of beter, wat zou erin moeten staan? En waar vindt u dat terug? In deze cursus worden dit soort vragen beantwoord.

In de opleiding Lezen van bodemonderzoeken t.b.v. arbeidsomstandigheden wordt helder uiteengezet welke informatie in een bodemonderzoek aanwezig zou moeten zijn en hoe u dit als (aankomend) bodemprofessional kunt controleren. De verschillende relevante NEN-normen worden behandeld, alsook de verschillen tussen de betrokken partijen.
Na afloop van de opleiding bent u in staat een bodemonderzoek te beoordelen. U kunt bepalen of de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd of dat is gedaan conform de betreffende NEN normen en of alle te nemen vervolgstappen ook daadwerkelijk zijn genomen.

Zomaar enkele onderwerpen die verder nog aan bod komen zijn:

  • Begrippen die in de normen worden gehanteerd;
  • Samenhang tussen de verschillende normen;
  • Geldigheidsduur van bodemonderzoeken;
  • De betrouwbaarheidsverschillen tussen bodemonderzoeken van grond en grondwater;
  • Mogelijke te nemen vervolgacties n.a.v. mogelijke tekortkomingen van bodemonderzoeken;

In deze opleiding worden verschillende bodemonderzoeken behandeld zodat de cursist zelf kan ervaren hoe verschillende bodemonderzoeken zijn opgebouwd, hoe het goed is, maar ook waar het beter kan. Tenslotte is het een vereiste dat een bodemonderzoek een volledig en representatief inzicht geeft van de situatie, zodat een betrouwbare risicobeoordeling kan plaatsvinden.

De opleidingsduur bedraagt 1 dagdeel.

Deze opleiding en datum is op aanvraag. U kunt daarvoor met ons contact opnemen.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]