DOEL:

Het herkennen van asbestverdachte materialen in zijn bouwkundige toepassingen in gebouwen, objecten en in bouw- en sloopafval en hier op de juiste manier mee omgaan.

 

BESTEMD VOOR:

Deze opleiding is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Denkt u hierbij aan medewerkers van sloopbedrijven, woningbouw verenigingen, recyclingbedrijven, asbestonderzoekbureaus, GWW bedrijven, de afvalstoffenbranche en acceptanten van stortplaatsen en gemeentewerven.

Daarnaast is deze opleiding ook zeer geschikt voor medewerkers van bouw- en woningtoezicht, milieu-inspecteurs, politie, brandweer en arbeidsinspectie en voor medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijventerrein in aanraking met asbest kunnen komen (zoals bij sloop- en demontagewerkzaamheden).

De opleiding ‘Asbest Herkennen’ geeft invulling aan de eisen zoals die in de verschillende certificatieschema’s zijn opgenomen.

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

THEORIE:

  • Het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen
  • Asbest in bouw- en sloopafval
  • Bouwkundige toepassingen van asbesthoudend materiaal
  • Uiterlijke kenmerken van asbest
  • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
  • Asbest in bouw – en sloopafval
  • Herkenning van asbesthoudend materiaal
  • Maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal

PRAKTIJK:

  • Practicum met asbestmonsters
  • Afsluitende praktijktoets met asbestmonsters en foto’s

CERTIFICAAT:

Na het volgen van de opleiding krijgt de deelnemer een verklaring van deelname.

VOOROPLEIDING:

Niet noodzakelijk.

TIJDEN:

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS:

€ 229,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen

 

Opleidingsdata:

juni 2023

16jun14:15 16:30 Asbest herkennen