In sommige bedrijven brengen de werkzaamheden een risico met zich mee dat groter is dan bij bijvoorbeeld kantoorwerk. Dan kan het noodzakelijk zijn dat een aantal werknemers een volledige EHBO opleiding volgt. Is dat het geval, dan verzorgen wij deze opleiding in drie tot vier dagen, afhankelijk van het niveau en de grootte van de groep. Het afsluitende examen wordt afgenomen door het Oranje Kruis. Als dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, krijgen de deelnemers een EHBO-diploma dat twee jaar geldig is. De opleiding kan in het bedrijf plaatsvinden, of op een andere, door uzelf of door Veiligheidsconcept MCM verzorgde locatie.

Opleidingsdata

Op aanvraag.