Rookmelders in huis verplicht?

Wist u dit al? Per 1 juli 2022 moet ieder huis verplicht uitgerust zijn met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder hangt. In kamerwoningen, zoals studentenhuizen, is in iedere kamer een rookmelder verplicht. Doel van de nieuwe regels is om het aantal doden bij woningbranden…

Read more

Speciaal voor professioneel plaagdierbestrijders: nascholing basisveiligheid

Op 25 november verzorgt Marianne Mulder van Veiligheidsoncept MCM in opdracht van Killgerm een nascholingsdag basisveiligheid voor bestrijdingstechnici. Je kunt je inschrijven op de website van Killgerm training  Marianne Mulder vertelt graag hoe dat zo gekomen is. ‘Veiligheidsconcept MCM kon in 2019 de opleidingentak van KOVA BV overnemen. De opleidingen Asbest herkennen, Deskundig Asbest Acceptant…

Read more

Opleidingsprotocol VCMCM COVID-19

-Vanaf 1 juni 2020 starten we weer met de uitvoering van onze opleidingen!   In deze tijd waarin we allemaal invulling moeten geven aan de 1,5 meter samenleving hebben wij de volgende keuzes voor je: – Online opleiding d.m.v. videoverbinding; – Klassikaal bij Veiligheidsconcept MCM b.v (maximaal 5 deelnemers om te borgen dat we voldoen…

Read more

Covid-19 / Corona virus

Het zijn bijzondere, ongekende, tijden waarbij extra zorg voor elkaar hard nodig is.Het gaat tenslotte om mensen en niet om regels.Gezien de huidige situatie kunnen we echter niet om een aantal regels heen als we de zorg voor elkaar serieus nemen. Gezondheid van onze collega’s (ook docenten) en cursisten staat bovenaan en dus volgen wij…

Read more

Hoera een zusje!

Vanaf 1 augustus hebben we er een zusje bij! En ze heet Opleidingsconcept MCM bv. In Opleidingsconcept MCM bv zijn vanaf vandaag diverse activiteiten van KOVA bv ondergebracht die we hebben overgenomen na hun faillissement van vorige maand. KOVA’s directeur Henk Onderstal en Marianne Mulder zijn oud-collega’s en zij hebben een lange geschiedenis samen in de…

Read more

Nieuwe en aangepaste SRC-waarden CROW 400

Belangrijk nieuws!   De nieuwe en aangepaste toetswaarden (interventiewaarden en SRC waarden) m.b.t. werken in en met verontreinigde bodem (CROW 400) zijn per juni 2019 aangepast. Via onderstaande link kun je de tabel met bijbehorende toelichting downloaden. Je vindt de stukken onder het kopje “Nieuwe en aangepaste SRC-waarden” https://www.crow.nl/thema-s/arbo-en-veiligheid/grondwerk-en-ondergrond/werken-in-en-met-verontreinigde-bodem Tegelijk met het aanpassen van de…

Read more

Nieuw – Viper

Sinds 1 augustus jl. werken we bij VC MCM voor de administratie rondom opleidingen met het programma Viper. Dat betekent dat wanneer je surft en besluit een opleiding bij ons te willen volgen, inschrijving direct via de website kan plaatsvinden. Er volgt ook automatisch een bevestiging van inschrijving, de gegevens worden automatisch verwerkt en nog…

Read more

Schema’s DLP

Vanaf vandaag op onze website www.vcmcm.nl bij Opleidingen een aantal schema’s die verduidelijken hoe volgens de CROW 400 de opleiding tot DLP, R-DLP en de bijbehorende examens in z’n werk gaan. We kregen er heel veel vragen over en verwachten dat de schema’s in één oogopslag inzicht geven hoe je DLP of R-DLP wordt volgens…

Read more

Cartoon

Regelmatig wordt ons gevraagd om toe te lichten hoe dit of dat moet volgens de regels. Terwijl het uiteindelijk daar niet om gaat. Het gaat er juist om dat je het doel haalt dat de regels hebben. Degenen die bij ons een training volgen of hebben gevolgd weten dat we altijd aangeven dat de Arbowet…

Read more

Veilig omgaan met explosieven bij grondwerkzaamheden

Waar in de grond gewerkt wordt, kan het gevaarlijk worden. Niet alleen chemische verontreiniging en asbest zijn een potentieel risico voor grondwerkers, ook explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden soms op bouw- en graaflocaties aangetroffen. Daar moet voorzichtig en deskundig mee worden omgegaan. OCE staat voor Opsporing Conventionele Explosieven, en het basisdiploma OCE is verplicht…

Read more

Verkeersexamen Veiligheidsconcept MCM

Op 18 januari verzamelde het personeel van Veiligheidsconcept MCM zich in het theorielokaal van Auto en Motorrijschool HANS voor een herhaling van het theorie-examen. De een vol vertrouwen, de ander toch wat onzeker over de eigen kennis van de verkeersregels. Dat laatste bleek niet helemaal onterecht. Gelukkig was het examen niet ‘voor het echie’. Het…

Read more

Handboek BRL 100

Alle bedrijven die zich bezighouden met koeltechnische activiteiten, moeten beschikken over het certificaat F-gassen. Om dat certificaat te krijgen, moet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 100 worden voldaan. Een van de eisen is het opstellen van een handboek waarin de processen en werkzaamheden van het bedrijf zijn vastgelegd. Onze collega Sonja van der Ham kan daar…

Read more

Wat betekent CROW 400 voor u?

In juni verscheen de CROW publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. Deze publicatie is dé richtlijn voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de beschermende maatregelen die GWW-bedrijven daarbij moeten nemen. De impact van de nieuwe richtlijn is groot: veiligheidsmaatregelen kunnen immers grote kosten met zich meebrengen. En ook voor opleidingsbureaus en…

Read more

Baggeren in verontreinigde bodem

Eens per maand organiseren wij voor onze medewerkers een kennissessie. Regelmatig vragen wij onze relaties om te komen vertellen over een specifiek onderwerp waarover we meer te weten willen komen. Onlangs was Geert van der Zouwen van C.M. Baars & Zn. uit Nieuwland te gast om onze kennis over baggerwerkzaamheden in verontreinigde bodem te verdiepen.…

Read more

E-learning BHV

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en moet goed voorbereid zijn op ontruimingen, brand en ongevallen. Veiligheidsconcept MCM bv gelooft in BHV-trainingen op maat, afgestemd op de organisaties waarvoor we werken. Voor de FNV zetten we daarom e-learning in. Veron Hofman: “FNV gaat verhuizen en dat betekent dat ook de BHV-ers verhuizen. Mensen…

Read more

R uit de CROW 400?

In de conceptteksten voor de nieuwe publicatie CROW 400 zijn reprotoxische stoffen niet langer maatgevend voor de indeling in veiligheidsklassen. Hoewel dit aansluit bij de geldende wetgeving, is het op basis van de risico’s wat ons betreft een moeilijk te begrijpen keuze. Als we in het kader van verontreinigde bodem spreken over gevaarlijke stoffen dan…

Read more

Wijzigingen Arbobesluit bouwproces

Vorige week is er een aanpassing doorgevoerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, met name op het onderwerp bouwproces. Zo is bijvoorbeeld de definitie van opdrachtgever verruimd, en worden verontreinigde bodem en onderzoeken nadrukkelijker benoemd. De aanpassing is per 01-01-2017 van kracht. Wij zijn blij met deze aanpassing! Download hier : Staatsblad 15 december bouwprocesbepalingen Tabel overzicht aanpassingen…

Read more

Visie op de CROW 400

Voor iedereen die in of met verontreinigde bodem werkt is de CROW 132 een belangrijke publicatie. Afgelopen maand plaatste CROW het concept van de nieuwe versie, de CROW 400, online. Iedereen kon zijn mening geven. Ook wij hebben deze eerste versie van de nieuwe norm zorgvuldig bekeken. Schadelijk voor de mens Een belangrijke wijziging in…

Read more

Kanker door schadelijke stoffen

Wie met schadelijke stoffen werkt, weet dat hij zich moet beschermen. Blootstelling aan gifstoffen kan kanker veroorzaken. Maar hoe werkt dat precies? In samenwerking met Loko Cartoons ontwikkelden we een aantal afbeeldingen om dat uit te leggen. De cartoons laten zien hoe een schadelijke stof door o.a. je lever en nieren wordt afgebroken en wat…

Read more

Omdat elke seconde telt

Bij reanimaties telt elke seconde. Hoe langer het duurt voordat iemands hart weer klopt, hoe groter de kans op blijvende schade. Hulpdiensten zijn lang niet altijd als eerste ter plaatse als iemand een hartstilstand krijgt. Om te zorgen dat er toch zo snel mogelijk gereanimeerd wordt, roepen regionale ambulancediensten via Stichting Hartslag voor Nederland de…

Read more

Zorg voor veilige adembescherming

Adembeschermingsmiddelen zijn onmisbaar voor iedereen die in een ruimte met gevaarlijke of giftige stoffen moet werken. Om de juiste werking, en daarmee de veiligheid, te kunnen garanderen moet u er echter wel voor zorgen dat de verschillende onderdelen van hetzelfde merk zijn. De adembeschermingsmiddelen bestaan vaak uit een masker, een aanblaasunit en filters. De aanblaasunit,…

Read more

Veilig werken in de zon

Mensen die veel buiten werken lopen risico op huidkanker. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is onvoldoende bescherming tegen zonlicht. Hoe vaker iemand verbrandt, hoe groter de kans op deze vorm van kanker. Om het risico op huidkanker te beperken, is het belangrijk om je elke twee uur in te smeren met zonnebrandfactor 30, beschermende kleding…

Read more

Foto’s asbest in bodem

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we jullie om ons foto’s met voorbeelden van asbest in bodem toe te sturen. Bedankt voor alle inzendingen. De winnaars van de cadeaubonnen van Bol.com zijn: Frans Verbeij van Kruiswijk Groep B.V., Bram Ramroep van Bamma Infra & Milieu B.V., Peter Louwerens van Daallin B.V. en Henk Onderstal van KOVA…

Read more

Nieuwe NEN-norm vluchtwegaanduidingen

Nieuwe NEN-norm vluchtwegaanduidingen Sinds 2012 is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen. Deze is door Nederland overgenomen als de NEN-EN-ISO 7010. Sinds 2015 is deze norm opgenomen in het bouwbesluit en dat heeft gevolgen voor onder andere vluchtwegaanduidingen. In alle nieuwe gebouwen moet de nieuwe norm gehanteerd worden. In oudere…

Read more

‘De les vloog voorbij’

Voor de DLP van BAM organiseerde Veiligheidsconcept MCM bv onlangs verschillende trainingen. Tijdens een praktijkdag besteedden we aandacht aan asbestherkenning en gevaarlijke stoffen in de lucht. Projectleider Michel Nooij: “De reacties waren heel positief. Dit gaan we vaker doen.” Michel Nooij is teamleider bij BAM-DLP. Op zijn initiatief werd Veiligheidsconcept MCM ingehuurd om invulling te…

Read more

Vertrek Rokus Zijl

Per 1 juni verlaat Rokus Zijl Veiligheidsconcept MCM bv om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Rokus heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om zijn kennis van arbeidshygiëne en toxicologie op ons en op onze opdrachtgevers over te brengen en dat heeft hij goed gedaan. Dankzij hem hebben wij bijvoorbeeld verscheidene nieuwe opleidingen aan…

Read more

BHV in verzamelgebouwen

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Maar hoe zit dat als je bedrijf gevestigd is in een bedrijfsverzamelgebouw of winkelcentrum? Wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid? In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen omtrent bedrijfshulpverlening (BHV). Dat kan op verschillende…

Read more

BHV-carrousel

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn alle bedrijven verplicht om maatregelen te treffen om de veiligheid binnen hun bedrijf te waarborgen. Werkgevers moeten zich bij het bieden van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie laten ondersteunen door getrainde bedrijfshulpverleners. Veiligheidsconcept MCM b.v. kan u zowel helpen bij het opstarten van BHV binnen uw organisatie als bij het versterken…

Read more

Week 3

Het is wonderlijk, nog een dag of 10 en dan is het alweer eind januari. Ik heb het vuurwerk nog op mijn netvlies, figuurlijk gesproken natuurlijk, en de kerstrommel is net weer weggeborgen achter het schot op zolder. Het gaat allemaal zo snel. En misschien komt dat wel omdat er zoveel te doen is. Per 1 januari…

Read more

Levensechte BHV-training

Bij het Waterschap Aa en Maas werd onlangs een BHV-carrousel oefening georganiseerd. Technicus Twan Vervoort: “Deze opzet is ideaal. Doordat je niet alleen hoeft te luisteren, blijft de informatie beter hangen.” De BHV-carrousel is inmiddels een beproefde methode om de kennis van BHV’ers op een aansprekende manier in de praktijk te brengen. In korte tijd…

Read more

Beoordeling DLP/KVP

Veiligheidsconcept MCM heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, daarom zetten we alles op alles om de kwaliteit van onze diensten optimaal te houden. Eén van de voorbeelden daarvan is dat we de DLP en KVP die namens ons werken voortdurend begeleiden en regelmatig beoordelen. De dagelijkse bewaking van de veiligheid op een werk met…

Read more

Is de lucht schoon?

Wie te maken heeft met een calamiteit kan ook te maken krijgen met het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in de lucht. Om de risico’s voor de mensen in de omgeving in zo’n geval te kunnen inschatten zijn luchtmetingen noodzakelijk. Veiligheidsconcept MCM werkt bij luchtmetingen regelmatig samen met ingenieursbureau Oesterbaai. Oesterbaai voert de luchtmeting uit en…

Read more

Nu nog makkelijker

Sinds kort heeft Veiligheidsconcept MCM in het toetsingsformulier van het V&G-plan een speciaal overdrachtsblad voor de DLP opgenomen. Hierop zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen uit het V&G-plan in één oogopslag terug te zien. Heel praktisch voor de DLP!   Om de veiligheid op een werk te kunnen garanderen verwachten we van een DLP dat hij bij…

Read more

Een cursist aan het woord: Jan Snijder (ArboJan)

Jan Snijder volgde een driedaagse DLP-cursus bij Veiligheidsconcept MCM bv. “Mijn advies aan veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten die bezig zijn in de bodem: ga drie dagen bij Veiligheidsconcept MCM zitten. Dat levert veel op.” Ik ben erg enthousiast over de cursus DLP van Veiligheidsconcept MCM. Drie docenten wisselen elkaar af en je merkt dat ze dagelijks…

Read more

Presentatie toxicologie

Sinds kort biedt Veiligheidsconcept MCM bv de presentatie ‘Inleiding in de toxicologie’ aan. Toxicoloog Rokus Zijl geeft tijdens de presentatie een beeld van de geschiedenis van de vergiften, hun toepassingen en hun werking op het menselijk lichaam.

Read more

Veiligheidsinfobladen

Wist u dat wij Veiligheidsinfobladen aanbieden die speciaal zijn afgestemd op het werken met verontreinigde bodem? Helder Overzichtelijk Toepasbaar Veiligheidsbladen Met regelmaat zien wij dat op projecten in of met verontreinigde bodem, basis-chemiekaarten worden gebruikt om de stofspecifieke eigenschappen en risico’s op locatie beschikbaar te hebben. Dat is jammer, omdat we niet met een puur…

Read more

Blauwe aarde: cyanide in de grond

Cyaniden zijn chemische stoffen met een cyaangroep (CN), waarin het stikstofatoom een driedubbele verbinding maakt met het koolstofatoom. Cyaniden kunnen vaste stoffen, vloeistoffen of gassen zijn. Ze kunnen de bodem flink vervuilen en voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Cyaniden komen onder andere voor in planten, als verdediging tegen planteneters. Veel bacteriën, schimmels en algen kunnen cyaniden…

Read more

Spectaculaire kwiksanering

Onlangs werd Veiligheidsconcept MCM bv ingeschakeld voor het begeleiden van een kwiksanering in het centrum van Amsterdam. Snel en zorgvuldig handelen was noodzakelijk omdat de concentratie kwik die op de locatie vrijkwam bij een temperatuur boven de 25 graden Celsius, dodelijk kon zijn.

Read more