“ De opleiding  ‘Inleiding in de toxicologie’ voldeed volledig aan onze verwachtingen. Er is een goede balans gevonden tussen wetenschap, anekdotes, weetjes en duidelijke boodschappen. Dit, gecombineerd met de overzichtelijke lengte en de gebruikte humor, maakt de masterclass geschikt voor een breed publiek (van MBO-niveau tot PhD).”

– Dr. Arjan Termaten, Product Development Manager Printing and Packaging Europe

FNV Bondgenotenfnv

“Brand? Ongeval? Ontruiming? In elk bedrijf en in ieder gebouw kan het voorkomen dat (directe) hulpverlening noodzakelijk is. Het kan dan gaan om een ongeval of een calamiteit. Als je dan pas gaat nadenken over wat je moet doen, kan dat hele vervelende gevolgen hebben. De BHV is bedoeld als voorpostfunctie voor de professionele hulpverlening zoals brandweer en ambulancedienst.

In 2006 is FNV Bondgenoten, in navolging van andere FNV-bonden, een samenwerkingsverband met Veiligheidsconcept MCM aangegaan voor het professioneel opzetten van de BHV-organisatie in haar kantoren in Nederland. Daarna is de samenwerking voortgezet om de BHV-leden op te leiden en de opgedane kennis op peil te houden. Jaarlijks vinden er daarom diverse trainingen plaats. Veiligheidsconcept MCM heeft FNV Bondgenoten tevens ondersteund bij het maken van een handleiding bij calamiteiten, het opstellen van instructies voor receptiemedewerkers en een ontruimingsplan. Geen ingewikkelde of hoogdravende documenten, maar korte en bondige instructies die werkbaar zijn en een hulpmiddel voor de BHV-organisatie.

Met name de no-nonsensehouding, de flexibiliteit, het enthousiasme en de inzet en motivatie van Marianne Mulder past bij FNV Bondgenoten. Zij kan op duidelijke en heldere wijze haar kennis en expertise overbrengen op de BHV-leden. Kortom, FNV Bondgenoten is zeer tevreden over de samenwerking met Veiligheidsconcept MCM en zal deze samenwerking ook graag voortzetten.”

Waterschap Aa en MaasLG_Aa en Maas_FC.rgb

“Het Waterschap maakt sinds 2002 gebruik van de diensten van Marianne Mulder voor wat betreft de opleidingen en in company training voor BHV en EHBO. Veiligheidsconcept MCM b.v. is daarbij gericht op het zo goed mogelijk invullen van de vraag van de klant. Deze invulling neigt naar maatwerk.

De passie en het enthousiasme waarmee Veiligheidsconcept MCM de opleidingen organiseert en invult zijn aanstekelijk. Tussentijdse vragen, opmerkingen, aanvullingen e.d. van onze kant zijn daarbij nooit een probleem.”

Wim Schigt, Adviesstaf, Cluster Kwaliteit Arbo en Milieu

Vink AannemersbedrijfLogo t.b.v vrachtauto`s Model (1)

“Veiligheid boven alles! … Maar dan wel afgestemd op de werkelijke arborisico’s.
In bodemsaneringsland worden veiligheid en aansprakelijkheid als een onlosmakelijk duo beschouwd bij de beheersing van risico’s op de werkvloer.

Dat is jammer, want bij deze benadering gaat het eerder om angstbeheersing dan om risicobeheersing. En iedereen weet dat angst een slechte raadgever is. In de aannemerij heerst een no-nonsensecultuur. We houden van duidelijkheid, niet van wollig taalgebruik. Die duidelijkheid vinden we terug bij Veiligheidsconcept MCM.
Met Marianne Mulder hebben wij een adviseur in dienst die hoofd- en bijzaken weet te scheiden. De werkelijke arborisico’s blijven daardoor bepalend voor zowel het veiligheidsbeleid als voor de maatregelen die worden genomen om de risico’s te beheersen.”

Bunnik Groep

“De Bunnik Groep (voorheen Van Doorn Groep) regelt sinds het eerste begin haar veiligheidszaken in het kader van de CROW 132 en aanverwante zaken met Veiligheidsconcept MCM. We waren zogezegd een van de eerste klanten van het bedrijf. Het concept van een Veiligheidscontract CROW 132 – om zo het aantoonbaar regelen en sturen van veiligheidszaken in het werk met de ondersteuning van een Hoger of Middelbaar Veiligheidskundige te waarborgen – is eigenlijk in samenwerking met ons opgezet. Hierdoor kunnen wij als MKB-bedrijf zonder dergelijke veiligheidsspecialisten in dienst te nemen, toch onze veiligheidszaken op structurele wijze goed regelen. Hierbij gaat het om veiligheidsondersteuning t.b.v. de uitvoering van het werk en het up-to-date houden van het hiervoor benodigde opleidingsniveau van ons personeel.”

R.K.F. Koning bedrijfsleider Milieutec b.v., onderdeel van de Bunnik Groep.

Gemeente Amsterdam

Ik ken vanuit de Gemeente Amsterdam Veiligheidsconcept MCM bvimage001 al jaren en heb als specialist op het gebied van bodem altijd prima met Marianne Mulder kunnen samenwerken.

Termen als: “kreeg ik altijd maar zo’n beschrijving van de verontreinigingsstatus van de bodem” kreeg ik vaak te horen.

Voor een project waarbij onze medewerkers van de afdeling Sport moesten werken op verontreinigde bodem was het dan ook logisch om Veiligheidsconcept MCM aan te haken en met name in de persoon van Marianne Mulder. Zij kan op een geweldige manier het veilig werken bij de medewerkers onder de aandacht brengen, waardoor de mensen het werken met verontreinigde grond inmiddels niet meer als een belemmering zien maar als een uitdaging!

Marianne heeft dit voor elkaar gekregen door te benadrukken dat onze medewerkers de echte specialisten zijn!

Gaston Dolmans,  Adviseur bodem & Asbestcoördinator Ingenieursbureau

“De training R DLP-gasmeten van Henk heb ik zelf als prettig ervaren. Ook van de medecursisten heb ik positieve reacties gehad.

De bijeenkomst lezen van bodemonderzoeken voor werkvoorbereiders is ook goed geweest. Voor een aantal collega’s redelijk nieuwe materie. Ze waren enthousiast over de middag.”

 

Nander van Rooijen, KAM Manager

In 2014 bestond Veiligheidsconcept MCM b.v. 10 jaar. Bij de viering daarvan zijn interviews gehouden met een aantal genodigden waarin zij vertellen waarom zij graag met Veiligheidsconcept MCM b.v. werken.