De deelnemer wordt opgeleid en intensief getraind in het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

BESTEMD VOOR

Cleaners, machinisten, hogedruk spuiters en andere regelmatige gebruikers van adembeschermingsapparatuur.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Theorie:

Praktijk:

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een instituutsexamen. Bij goed gevolg ontvangt men het certificaat ‘Onafhankelijke en afhankelijke adembescherming’ met een geldigheid van 3 jaar.

VOOROPLEIDING

Niet noodzakelijk.

MEDISCHE KEURING

Ademluchtkeuring.

DUUR

2 dagen.

TIJDEN

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS

€ 525,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief gebruik apparatuur, lesmaterialen, lesboek, examen, certificaat, lunch, koffie, thee en frisdrank.

OPLEIDINGSDATA

Op aanvraag