CertificeringBanner

IS DE
VEILIGHEIDSCULTUURLADDER VERPLICHT?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat toont u aan dat uw processen voldoen aan deze norm en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering.

Één van de eerste stappen bij het opzetten van een managementsysteem is het opzetten van een handboek. Hierin wordt beschreven welke procedures en processen moeten worden gevolgd om aan de norm te voldoen. Dit kan een complexe en tijdrovende taak zijn, vooral als men hier niet bekend mee is. Een KAM-adviseur helpt door het opstellen van het (digitale) handboek te begeleiden en te zorgen dat het voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm.

Ook het plannen en uitvoeren van interne audits kan bij een KAM-adviseur worden ondergebracht. Dit zorgt ervoor dat de audits op een gestructureerde en effectieve manier worden uitgevoerd.

Veiligheidsconcept MCM heeft veel ervaring opgedaan door de begeleiding van grote en kleine bedrijven.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat toont u aan dat uw processen voldoen aan deze norm en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering.

Eén van de eerste stappen bij het vormgeven van een managementsysteem is het opzetten van een handboek. Hierin wordt beschreven welke procedures en processen moeten worden gevolgd om aan de norm te voldoen. Dit kan een complexe en tijdrovende taak zijn, vooral als men hier niet bekend mee is. Een KAM-adviseur helpt door het opstellen van het (digitale) handboek te begeleiden en te zorgen dat het voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm.

Ook het plannen en uitvoeren van interne audits kan bij een KAM-adviseur worden ondergebracht. Dit zorgt ervoor dat de audits op een gestructureerde en effectieve manier worden uitgevoerd.

Veiligheidsconcept MCM heeft veel ervaring opgedaan door de begeleiding van grote en kleine bedrijven.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat toont u aan dat uw processen voldoen aan deze norm en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering.

Één van de eerste stappen bij het opzetten van een managementsysteem is het opzetten van een handboek. Hierin wordt het managementsysteem beschreven alsook de procedures en processen die moeten worden gevolgd om aan de norm te voldoen. Het opstellen van een handboek kan een complexe en tijdrovende taak zijn, vooral als men hier geen ervaring mee heeft. Een KAM-adviseur kan dan helpen door het opstellen van het (digitale) handboek te begeleiden en te zorgen dat het voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm.

Ook het plannen en uitvoeren van interne audits kan bij een KAM-adviseur worden ondergebracht. Dit zorgt ervoor dat de audits op een gestructureerde en effectieve manier worden uitgevoerd.

Veiligheidsconcept MCM heeft hier veel ervaring in opgedaan bij begeleiding van grote en kleine bedrijven.