CertificeringBanner

IS DE
VEILIGHEIDSCULTUURLADDER VERPLICHT?

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’.
BRL SIKB 7000 waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het kwaliteitsmanagementsysteem staan saneringsdoelstellingen en regels die aannemers moeten naleven. In de protocollen worden eisen gesteld aan de specifieke methode van uitvoering.

Onderdeel hiervan is het opstellen en/of redigeren van procedures en werkinstructies. Het gemakkelijkst zijn deze vast te leggen in een (digitaal) handboek. Ook daar zijn we graag bij van dienst.

In 2024 is versie 7 van de BRL 7000 gekomen met bijbehorende nieuwe protocollen. E.e.a. wordt met een overgangstermijn van 2 jaar ingevoerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

BRL 100 is de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor bedrijven die werken aan stationaire koel-, brandbeveiligings- en klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin F-gassen zijn toegepast.

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel lekkage van F-gassen te voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen tijdens het verrichten van werkzaamheden.

Er worden eisen gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem zoals interne kwaliteitsbewaking en document- en gegevens beheer. En moeten procedures en werkinstructies aanwezig zijn. Ook worden er eisen gesteld aan vakmanschap van het personeel en aan de apparatuur die wordt gebruikt.

Veiligheidsconcept MCM heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de begeleiding van dit certificaat.

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’.
BRL SIKB 7000 waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het kwaliteitsmanagementsysteem staan saneringsdoelstellingen en regels die aannemers moeten naleven. In de protocollen worden eisen gesteld aan de specifieke methode van uitvoering.

Onderdeel hiervan is het opstellen en/of redigeren van procedures en werkinstructies. Het gemakkelijkst zijn deze vast te leggen in een (digitaal) handboek. Ook daar zijn we graag bij van dienst.

In 2024 is versie 7 van de BRL 7000 gekomen met bijbehorende nieuwe protocollen. E.e.a wordt met een overgangstermijn van 2 jaar ingevoerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

BRL 100 is de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor bedrijven die werken aan stationaire koel-, brandbeveiligings- en klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen waarin F-gassen zijn toegepast.

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel lekkage van F-gassen te voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen tijdens het verrichten van werkzaamheden.

Er worden eisen gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem zoals interne kwaliteitsbewaking en document- en gegevensbeheer. En moeten procedures en werkinstructies aanwezig zijn. Ook worden er eisen gesteld aan vakmanschap van het personeel en aan de apparatuur die wordt gebruikt.

Veiligheidsconcept MCM heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de begeleiding van dit certificaat.