Regelmatig wordt ons gevraagd om toe te lichten hoe dit of dat moet volgens de regels. Terwijl het uiteindelijk daar niet om gaat. Het gaat er juist om dat je het doel haalt dat de regels hebben.

Degenen die bij ons een training volgen of hebben gevolgd weten dat we altijd aangeven dat de Arbowet een raamwet is en eigenlijk heel simpel is. Het doel is ‘niet ziek worden van je werk en geen ongelukken op of door je werk’. Dus ook al kunnen de regels soms heel onlogisch of onduidelijk lijken, of ken je ze niet helemaal, richt je dan in ieder geval altijd op het voorkomen van ziek worden en op het voorkomen van ongelukken, dan kom je een heel eind!

Marianne Mulder: ”Dat is ook wat wij als veiligheidskundigen doen, je helpen om je risico’s goed in te schatten en de bestaande regels praktisch te vertalen naar jouw eigen werksituatie. Als ik dan de vraag ‘waar staat dat het zo moet’ krijg, ben ik altijd een beetje van slag. Natuurlijk weet ik genoeg van de regelgeving af om compleet met artikelnummers aan te geven waar je wat kunt vinden, maar de kwaliteit van een veiligheidskundige zit nu juist in het maken van een vertaalslag van de regels naar de praktijk. Zodat je je werk kunt doen en toch veilig bezig bent en dus uiteindelijk niet ziek wordt van het werk noch een ongeval krijgt. En als ik dat dan moet gaan uitleggen en het lijkt alleen maar om de regels te gaan, vraag ik me toch altijd af waarom je dan een veiligheidskundige hebt benaderd, want had je dan niet beter een jurist kunnen vragen?”

Vandaar onze nieuwe cartoon, want als je altijd alleen maar bezig bent met de regels op zich en vergeet waar ze ook al weer voor dienden, zou je er zo maar over kunnen struikelen.

Kritisch met een knipoog!

Ook een vraag over een praktische vertaling van de regels? Bel met collega Marianne Mulder of Henk Walberk via contact.