De deelnemer heeft na het volgen van deze opleiding actuele kennis van de regelgeving rond asbest, zodat men zelfstandig een beoordeling kan maken over o.a. de beoordeling van asbestinventarisatierapporten, de ontvankelijkheid van sloopmeldingen voor werkzaamheden in bouwwerken waarbij asbest verwijderd wordt.

DOEL:

De deelnemer heeft na het volgen van deze opleiding actuele kennis van de regelgeving rond asbest, zodat men zelfstandig een beoordeling kan maken over o.a. de beoordeling van asbestinventarisatierapporten, de ontvankelijkheid van sloopmeldingen voor werkzaamheden in bouwwerken waarbij asbest verwijderd wordt.

Met deze maatwerkopleiding heeft de deelnemer voldoende kennis en tools om invulling te geven aan de handhavingprioriteit asbest van het Ministerie van Infra en Milieu.

 

BESTEMD VOOR:

De opleiding is bedoeld voor personen welke werkzaam zijn als plantoetser, handhaver, toezichthouder voor wat betreft de asbestregelgeving en personen die praktisch inzetbaar dienen te zijn.

Denkt u hierbij aan:

  • Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, in het bijzonder de afdelingen

bouw- en woningtoezicht, omgevingsdiensten.

  • Medewerkers van detacheringbureaus die werkzaamheden voor gemeenten of RUD ‘s uitvoeren.

De opleiding kan gezien worden als een actualisatie van de 4-daagse opleiding ‘Asbestdeskundige’.

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

Theorie:

De aanpassingen van de asbestwet- & regelgeving en toekomstige ontwikkelingen,

Een sloopmelding kunnen beoordelen

Een asbestinventarisatierapport kunnen beoordelen.

Het kunnen beoordelen van een sloopmelding voor particulieren

Aanpassing grenswaarden in relatie tot de risicoklassen indeling asbestverwijdering

Praktijk:

Hanteren checklist beoordeling sloopmelding

Hoe te handelen bij niet-ontvankelijke verklaring?

Hanteren checklist beoordeling asbestinventarisatierapport

Het beoordelen van een asbestinventarisatierapport op basis van het werkgebied van het rapport

CERTIFICAAT:

Na het volgen van de cursus ontvangt de cursist een verklaring van deelname.

VOOROPLEIDING:

Deskundig Asbest Deskundige (ADK)

DUUR:

1 dag

TIJDEN:

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS:

€ 270,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen.

OPLEiDINGSDATA:

De opleiding kan op een nader af te stemmen datum gegeven worden op locatie in Woerden of op uw locatie.