Bij bodemsaneringsprojecten moet een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) aanwezig zijn bij milieukritische werkzaamheden. Hij of zij houdt toezicht op het naleven van de BRL7000-norm bij werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden, zoals grondverzet in en van verontreinigde grond, het vaststellen van grenzen en het aanbrengen van systemen. Ook is de KVP aanwezig bij het werk rondom grond- en afvalstromen, zoals het vrijkomen van grond en afval, de aan- en afvoer en het verwerken ervan

Veiligheidsconcept MCM biedt een opleiding van een dag, waarin de cursist de ins en outs krijgt bijgebracht van de BRL 7000, bijbehorende protocollen en relevante regelgeving. Ook een training asbestherkenning in bodem maakt onderdeel uit van de cursus KVP.
Met deze cursus wordt invulling gegeven aan twee eisen die de BRL 7000 stelt aan de KVP, nl. aantoonbare kennis van de BRL 7000 en 6000 met de relevante protocollen en aanverwante regelgeving alsook aantoonbare instructie asbestherkenning.

De cursus wordt afgesloten met een certificaat. Een incompany cursus is mogelijk.