HERHALING DESKUNDIG INVENTARISEERDER ASBEST (HDIA)

Deskundig Inventariseerders Asbest dienen in het kader van de certificatieregeling SC 560 om de 3 jaar een nieuw certificaat te behalen.

DOEL

Deskundig Inventariseerders Asbest dienen in het kader van de certificatieregeling SC 560 om de 3 jaar een nieuw certificaat te behalen. Doel van de opleiding is het actualiseren en opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden om de deelnemer goed voor te bereiden op het landelijke examen DIA SC 560.

BESTEMD  VOOR

Personen die in het bezit zijn van het DIA certificaat met een geldigheid van 3 jaar en die bijgeschoold willen worden rond de nieuwste technische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten in wet- en regelgeving.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Theorie:

 • Samenvatting soorten asbest, eigenschappen, toepassingen van asbest en asbesthoudende materialen
 • Organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • Risicoklasse-indeling aan de hand van SMART 2.0
 • Asbestmonstername binnen de arbeid hygiënische strategie
 • Wetgeving in kader asbestinventarisatie
 • SC 540
 • Rapportagemodellen asbestonderzoek
  • NEN 2990
  • NEN 2991
  • Analyse methoden

Praktijk:

 • Opstellen inventarisatierapport en het maken van de SMA-rt uitdraai
 • Monstername strategie toepassen
 • Communicatie bij asbestonderzoek

Tijdens de opleiding zal huiswerk worden meegegeven, om het geleerde thuis te oefenen.

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen ‘DIA’ conform de SC 560. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 3 jaar.

Voorheen diende een kandidaat voor het eigenlijke DIA examen aantoonbare bouwkundige kennis te hebben. Deze entree- eis is komen te vervallen. Echter in het nieuwe certificatieschema DIA zijn wel bouwkundige eindtermen opgenomen. Opleidingsconcept MCM bv heeft deze eindtermen Bouwkunde geïntegreerd in de opleiding DIA en herhaling DIA. Op deze wijze hoeven deelnemers niet de aparte opleiding Bouwkunde meer te volgen of te herhalen

VOOROPLEIDING

DIA opleiding.

CURSUSDUUR

2 dagen

CURSUSTIJDEN

Alle cursussen beginnen om 08.00 uur en duren tot 16.00 uur.

CURSUSPRIJS

€ 495,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmateriaal.

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door IBEX examenbureau. De examenprijs is € 710,00 per persoon, exclusief 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief alle afdrachten, pasje op creditcard formaat.

OPLEIDINGSDATA:

9 en 10 december 2019

No Events on The List at This Time