DOEL

De deelnemer theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

 

BESTEMD VOOR

Bedrijfsleiders, uitvoerders, hoofduitvoerders, voorlieden en werkvoorbereiders van asbestsanerings- en sloopbedrijven, opdrachtgevers en facilitair managers, directies van woningbouwverenigingen en werknemers in de asbestverwijderingsindustrie.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Theorie:

 • Soorten asbest, eigenschappen, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen
 • Technische maatregelen
 • Organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • Containment, ventilatie, filters, vervanging, beveiliging
 • Onderdrukmachines
 • Risicoklasse-indeling
 • Decontaminatie unit
 • Eindschoonmaak
 • Arbeidshygiënische strategie
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • Leidinggeven en toezicht houden
 • Het lezen van een inventarisatierapport
 • Het opstellen van een werkplan

Praktijk:

 • De decontaminatieprocedure, hanteren van apparatuur
 • Het gebruik van een asbest couveusezak
 • Het hanteren van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het gebruik van afhankelijke adembescherming
 • Het aansluiten van het watermanagementsysteem
 • Verschillende praktijkoefeningen
 • Het omgaan met medewerkers

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen ‘DTA’ conform de SC 510. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 3 jaar.

VOOROPLEIDING

Dav-2 opleiding

DUUR

4 dagen

HERHALING

2 dagen per 3 jaar.

TIJDEN

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS

€  915,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen en lunch.

 

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door IBEX examenbureau. De examenprijs is € 825,00 per persoon, exclusief 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief alle afdrachten, pasje op creditcard formaat en lunch.

In het nieuwe schema DTA zijn nu extra entree-eisen voor de kandidaat opgenomen die voorafgaand aan het examen moeten worden gecontroleerd. De entree eisen zijn:

Voor DTA:

 • in bezit van een DAV-certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016, een DAV-2 certificaat of van een DTA-certificaat, die geldig zijn op de datum van het afleggen van het examen of dan niet langer dan één jaar verlopen zijn;
 • aantoonbaar minder dan één jaar voor het afleggen van het examen een facefittest heeft uitgevoerd;
 • de beschikking heeft over een masker van het juiste model en de goede maat;
 • deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen met een certificaat; en
 • niet is opgenomen op de lijst van certificaathouders waarvan het certificaat is ingetrokken en welke lijst deel uit maakt van het certificaatregister.

 

OPLEIDINGSDATA:

11, 12, 13 en 14 november 2019 (Examen; 15 november 2019)

9, 10, 11 en 12 december 2019 (Examen; 13 december 2019)

No Events on The List at This Time