DOEL

Deelnemers met geen tot geringe ervaring in de asbestbranche praktisch en theoretisch voorbereiden op het landelijk examen ‘DIA’.  Men kan daarna zelfstandig uitvoering geven aan de functie als asbestonderzoeker.

De deelnemer heeft kennis van de asbest wet- en regelgeving, kennis van de verschillende vormen van onderzoek, monstername technieken en kennis van de belangen die kunnen spelen in de praktijk van opdrachtverlening. De deelnemer voldoet na afloop aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC 560.

BESTEMD  VOOR

Toekomstige medewerkers van onderzoeksbureaus, asbestadviesbureaus, laboratoria en iedereen met een functie die kennis vereist van alle facetten van asbestonderzoek c.q. inventarisatie in gebouwen en objecten.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Theorie:

 • Soorten asbest, eigenschappen, toepassingen van asbest en asbesthoudende materialen
 • Organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • Containment, ventilatie, filters, vervanging, beveiliging
 • Risicoklasse-indeling
 • Arbeid hygiënische strategie
 • Decontaminatie procedures
 • Gezondheidsrisico’s van asbest
 • Soorten onderzoek in relatie tot hun doel
 • Herkennen van asbest en toepassingen van asbest
 • Wetgeving in kader asbestinventarisatie
 • Beoordeling bepaling risico’s van asbest, dat aanwezig is in gebouwen, objecten en buiten
 • Rapportagemodellen asbestonderzoek
  • NEN 2990
  • NEN 2991
  • Analyse methoden

Praktijk:

 • Opstellen inventarisatierapport en het maken van de SMA-rt uitdraai
 • Monstername strategie toepassen
 • Asbest herkennen
 • Communicatie bij asbestonderzoek

Tijdens de opleiding zal huiswerk worden meegegeven, om het geleerde thuis te oefenen.

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen ‘DIA’ conform de SC 560. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 3 jaar.

VOOROPLEIDING

Voorheen diende een kandidaat voor het eigenlijke DIA examen aantoonbare bouwkundige kennis te hebben. Deze entree- eis is komen te vervallen. Echter in het nieuwe certificatieschema DIA zijn wel bouwkundige eindtermen opgenomen. Opleidingsconcept MCM bv heeft deze eindtermen Bouwkunde geïntegreerd in de opleiding DIA. Op deze wijze hoeven deelnemers niet de aparte opleiding Bouwkunde meer te volgen of te herhalen.

DUUR

4 dagen

HERHALING

2 dagen per 3 jaar

TIJDEN

Alle opleidingen beginnen om 08.00 uur en duren tot 16.00 uur.

PRIJS

€ 895,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmateriaal.

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door IBEX examenbureau. De examenprijs is € 710,00 per persoon, exclusief 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief alle afdrachten, pasje op creditcard formaat en lunch.

OPLEIDINGSDATA:

25, 26 november, 02, 03 december 2019. (Examen; 11 december 2019)

No Events on The List at This Time