DOEL

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA en begeleiding van een mentor de asbestwerkzaamheden te kunnen gaan leren conform het door het CCVD van ASCERT opgezette “spoorboekje”. De deelnemer wordt voorbereid op het examen ‘DAV-1’ en voldoet na afloop aan de eind- en toetstermen zoals opgesteld in de SC 520 2016. Deze eind- en toetstermen zijn gebaseerd op de kerntaken DAV:

Kerntaak A.1 
Verwijderen van asbest

Eindterm
Heeft kennis van en kan de vakinhoudelijke werkzaamheden van het asbestsaneringsproces uitvoeren

Kerntaak A.2
Afvoer afvalstoffen

Eindterm 
Heeft kennis van en kan afvalstoffen en gebruikte materialen op een veilige wijze verpakken en afvoeren.

Kerntaak A.3
Veilig werken

Eindterm 
Heeft kennis van en kan werkzaamheden op een veilige manier voor hemzelf, collega’s en omgeving uitvoeren.

BESTEMD VOOR

Medewerkers die voornemens zijn te gaan werken als asbestverwijderaar.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Theorie:

 • Wat is asbest?
 • Veiligheidsaspecten bij een asbestsanering
 • Veilig gebruik van gereedschap en apparaten
 • Gezondheidsaspecten
 • Adembeschermingsapparatuur
 • Onderdrukmachines en beschermende kleding
 • Arbowetgeving
 • De asbestsanering en de rol van de DAV-1

Praktijk:

 • De decontaminatieprocedure
 • Hanteren van adembeschermingsmiddelen
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het verpakken van asbest

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen ‘DAV-1’ conform de SC 520. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 6 maanden.

VOOROPLEIDING

Niet noodzakelijk.

DUUR

2 dagen.

TIJDEN

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS

€ 361,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen en lunch.

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door IBEX Examenbureau. De examenprijs is € 550,00 per persoon, exclusief 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief alle afdrachten, pasje op creditcard formaat en lunch.

In het nieuwe schema DAV1 zijn extra entree-eisen voor de kandidaat opgenomen die voorafgaand aan het examen moeten worden gecontroleerd.

DE ENTREE EISEN ZIJN

 • Basisonderwijs of gelijkwaardig onderwijs heeft gevolgd;
 • de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig is;
 • minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft;
 • aantoonbaar minder dan één jaar voor het afleggen van het examen een facefittest heeft uitgevoerd;
 • de beschikking heeft over een masker van het juiste model en de goede maat;
 • deel 1 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond; en
 • niet is opgenomen op de lijst van certificaathouders waarvan het certificaat is ingetrokken en welke lijst deel uit maakt van het certificaatregister.

OPLEIDINGSDATA:

Let op!: Bij inschrijving worden per startdatum 3 dagen vertoond. De derde dag is de dag van het examen.

No Events on The List at This Time