Deze opleiding voorziet de deelnemers, na het behalen van het examen, van voldoende bouwkundige kennis om in een bestaand gebouw de constructie, toegepaste bouwmaterialen, afwerkingsmethoden te kunnen herkennen en beoordelen.

DOEL:

Deze opleiding voorziet de deelnemers, na het behalen van het examen, van voldoende bouwkundige kennis om in een bestaand gebouw de constructie, toegepaste bouwmaterialen, afwerkingsmethoden te kunnen herkennen en beoordelen. Aan de hand van deze basiskennis, mede met de opgedane ervaring met tekening lezen, zal de deelnemer in staat zijn om bouwkundige constructies te herkennen op eventuele toepassingen met asbest. Deze opleiding voorziet in de entree- eisen gesteld in SC 560 als vooropleiding voor het behalen van het certificaat DIA.

 

BESTEMD VOOR:

Geschikt voor alle professionals werkzaam binnen de asbestbranche.

INHOUD VAN DE CURSUS:

Een herhaling van de eindtermen en begrippen Bouwkunde welke voor het behalen van het DIA examen bekend moeten zijn.

VOOROPLEIDING:

Niet noodzakelijk. Praktijkervaring is aanbevolen.

EINDTERMEN BOUWKUNDE GEÏNTEGREERD BINNEN SC560

Naast het eigenlijke DIA examen v.w.b. asbest dient de kandidaat bouwkundige kennis te hebben. Deze bouwkundige kennis betreft de eindtermen zoals gesteld in het certificatieschema SC560. Dus de oude entree-eis is vervallen maar in het examen krijgt men wel te maken met bouwkundige onderwerpen.

Voor personen die een bouwkundige vooropleiding missen is deze additionele cursus een pré om op een juiste wijze het examen te kunnen doen.

 

DUUR:

1 dag

TIJDEN:

De opleiding begint om 08.30 uur en duurt tot 15.30 uur.

PRIJS:

€ 295,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen.

OPLEIDINGSDATA:

Deze opleiding is op aanvraag.