Na afloop van deze instructie is de deelnemer voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1. De deelnemer kent de risico’s van het werken met asbest, weet hoe die risico’s kunnen worden beperkt en weet welke maatregelen getroffen moeten worden om veilig te kunnen werken.

DOEL:

Na afloop van deze instructie is de deelnemer voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1. De deelnemer kent de risico’s van het werken met asbest, weet hoe die risico’s kunnen worden beperkt en weet welke maatregelen getroffen moeten worden om veilig te kunnen werken.

BESTEMD VOOR:

Medewerkers van (gecertificeerde asbestverwijderings) bedrijven die werkzaamheden uitvoeren die vallen onder risicoklasse 1 en medewerkers van onderhouds- en renovatiebedrijven.

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

Theorie:

 • Soorten asbest
 • Risico’s en toepassingen van asbest
 • Gevaren voor de gezondheid
 • Inleiding asbestwetgeving
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal
 • Verwijderen van asbest
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ontsmettingsruimte en de opstelling hiervan
 • Ontsmettingsprocedure
 • Asbestcalamiteiten

Praktijk:

 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Demonstratie decontaminatieprocedure

CERTIFICAAT:

Na het volgen van de opleiding krijgt de deelnemer een verklaring van deelname.

VOOROPLEIDING:

Niet noodzakelijk.

TIJDEN:

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS:

€ 215,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen.

OPLEIDINGSDATA:

Deze opleiding is op aanvraag.