Het gezonde kantoor rust op vijf pijlers: vitale medewerkersveiligheid op de werkvloer, een dynamische werkomgeving, een positieve mindset en bewust eten en drinken. Vijf deskundige ondernemers hebben in deze samenwerking hun krachten gebundeld om jouw kantoor gezond te maken en te houden!

Marianne Mulder van VCMCM is één van die deskundige ondernemers.

Preventiemedewerker

Ieder bedrijf met medewerkers is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. Maar wat doet een preventiemedewerker en over welke competenties beschikt zo iemand?

Lees meer

BHV Training Onthejob

Is een basisopleiding BHV voldoende voor een BHV’er om adequaat te handelen in geval van een calamiteit in zijn of haar organisatie?

Lees meer

RI&E Moeilijk en duur?

Wettelijk verplicht, ja dat klopt! Maar vooroordelen zoals ‘duur’, ‘papieren tijger’, ‘een formaliteit’, ‘kost heel veel tijd’, kloppen niet! Nieuwsgierig hoe wij dat doen dan?

Speel het Resilience spel!

In de corona-crisis zei het kabinet met 50% van de kennis 100% besluiten te nemen. Ook in bedrijven komen zulke situaties voor. Hoe zorg je dat met beperkte kennis toch een verantwoorde, veilige beslissing wordt genomen?