Bedrijfshulpverlening

Alle bedrijven en organisaties hebben te maken met bedrijfshulpverlening. De overheid heeft in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet alleen bij normale werkomstandigheden maar ook tijdens calamiteiten. Als er een ongeluk gebeurd op het werk, moet er iemand zijn die eerste hulp kan bieden. En als er brand uitbreekt, moeten er mensen zijn die het eerste bluswerk kunnen doen en collega’s kunnen evacueren.

Daarom moeten er één of meerdere werknemers worden opgeleid tot BHV’er, zodat zij weten wat er in een noodgeval moet gebeuren. Omdat zulke noodsituaties, gelukkig, niet aan de orde van de dag zijn, moeten deze BHV’ers door oefeningen en bijscholing hun kennis op peil houden.

BHV organisatie starten in uw bedrijf

Opzet van een optimale BHV-organisatie

Een bedrijf dat zichzelf en zijn medewerkers serieus neemt, heeft een solide BHV-organisatie. Veiligheid en gezondheid zijn tenslotte topprioriteit. In het woud van wet- en regelgeving ben je echter snel de weg kwijt. Veiligheidsconcept MCM kent de route en zorgt er snel en deskundig voor dat de BHV-organisatie staat als een huis.

BHV starten met Veiligheidsconcept MCM b.v.

Onze deskundigen begeleiden u en uw bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Geen overbodige standaard rompslomp maar zorg op maat, precies dat wat de wetgever heeft bedoeld!

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in bedrijfshulpverlening en werken samen met diverse gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden.

Risico-inventarisatie als uitgangspunt

Een goed begin is het halve werk! Bij de opzet van een BHV-organisatie is dat een risico-inventarisatie. De basis is een vragenlijst, gevolgd door een bedrijfsrondgang. De rapportage die daaruit voortvloeit, schetst de BHV-situatie en is ook meteen onderdeel van het BHV-handboek. Twee vliegen in één klap dus. Daarnaast bevat het BHV-handboek de calamiteitenprocedures. Zijn die nog niet omschreven, dan helpt Veiligheidsconcept MCM met het opstellen. Zo heeft u meteen een adequaat calamiteitenplan.

 

Voorlichting aan het personeel

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. U wilt immers dat iedereen doet wat er van hem of haar wordt verwacht wanneer de slow-whoop gaat. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Tijdens die bijeenkomst kunnen, indien gewenst, ook nieuwe BHV-ers worden geworven. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de gelegenheid hebben de instructie bij te wonen adviseren wij u meerdere bijeenkomsten te organiseren.

BHV-handboek

Het Arbobesluit artikel 2.5c, en bijlage II geven aan dat elk bedrijf een intern noodplan, lees calamiteitenplan, beschikbaar heeft, gebaseerd op een risico-inventarisatie. Alle werknemers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het plan. Iedere drie jaar vindt evaluatie plaats. Veiligheidsconcept MCM legt de beschrijving van de organisatie in een praktisch BHV-handboek vast, met de bijbehorende uitgangspunten en werkwijzen. Overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en alles bij elkaar op één plaats.

Evacuatie oefening

Het is belangrijk om ten minste één keer per jaar te een ontruimingsoefening te organiseren. Die organisatie is bij Veiligheidsconcept MCM in goede handen. De oefening hoeft niet veel tijd te kosten, Als er sprake is van een echte ontruiming heb je tenslotte ook geen zeeën van tijd. Een voorbespreking waarbij de brandweer aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden. En, nog even voor de duidelijkheid, standaardoefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening is er één op maat, afgestemd op de organisatie die het betreft.

De evaluatie van de ontruimingsoefening wordt schriftelijk vastgelegd en gaat vergezeld van aanbevelingen.

BHV versterken in uw organisatie

Onderhoud van een optimale BHV-organisatie

Het bedrijf heeft gecertificeerde BHV’ers, alle calamiteitenprocedures zijn vastgelegd. Toch kan de BHV-organisatie efficiënter en wellicht hebben de bedrijfshulpverleners een herhalingsopleiding nodig. Veiligheidsconcept MCM analyseert en maakt een concreet voorstel. Op maat natuurlijk, voor minder doen we het niet. Dat geldt ook voor de begeleiding. Het resultaat: een optimale BHV-organisatie.

BHV–dienstenpakket

Er zijn ontelbare vragen op BHV-gebied. We doen een willekeurige greep.

 • Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?
 • Hoe vaak moet ik een oefening houden?
 • Welke BHV-opleiding heb ik nodig?
 • De brandweer vraagt naar het noodplan, moet ik dat aanleveren?

Veiligheidsconcept MCM vindt op alle deze vragen een antwoord. Wij staan daar samen met ons grote netwerk van gespecialiseerde deskundigen garant voor. Zo kunnen we bijvoorbeeld instructies opstellen voor de beste handelwijze bij een bommelding; we instrueren receptiemedewerkers over en trainen medewerkers in het gebruik van ademluchtmaskers. We schrijven artikelen over BHV voor interne publicaties en desgewenst maken we brochures en instructiekaarten. Voor het maken van vluchtplattegronden kun je eveneens bij ons terecht. En als iemand in de clinch ligt met de afdeling Preventie van de veiligheidsregio helpen we hem graag uit de brand.

Aanpak: (Quickscan BHV-situatie)

Veiligheidsconcept MCM brengt met een quickscan de bestaande BHV-situatie in kaart. Plus- en verbeterpunten die dan komen bovendrijven, zijn heel bruikbaar om een herhalingsprogramma voor de bedrijfshulpverleners op te stellen. Zo wordt de herhalingsbijeenkomst BHV een opleiding op maat! Alle praktijksituaties waarin medewerkers verzeild raken, kunnen aan de orde komen.

Een quickscan is ook buitengewoon geschikt als basis voor een actielijst met maatregelen die de BHV-organisatie nog effectiever maken.

Neem contact op voor de mogelijkheden

BHV carrousel

Veiligheidsconcept MCM heeft de BHV-carrousel ontwikkeld. Dat is een bijzonder BHV-trainingsconcept dat inmiddels zijn waarde ten volle heeft bewezen. In één dagdeel worden alle BHV‘ers gericht getraind op alle BHV-aspecten die van belang zijn in het bedrijf. In het filmpje hiernaast wordt het concept uitgelegd.

Geïnteresseerd in deze vorm van training? Neem dan gerust contact met ons op.

Arbobesluit

Een andere eis van de overheid is vastgelegd in het Arbobesluit (artikel 2.5c, en bijlage II). Hierin staat dat elk bedrijf een intern noodplan beschikbaar moet hebben dat is gebaseerd op een risico-inventarisatie. Uiteraard dienen alle werknemers op de hoogte te zijn van de inhoud van het plan. Er is elke drie jaar een evaluatie.

Bedrijfshulpverleningshandboek

Een andere eis van de overheid is vastgelegd in het Arbobesluit (artikel 2.5c, en bijlage II). Hierin staat dat elk bedrijf een intern noodplan beschikbaar moet hebben dat is gebaseerd op een risico-inventarisatie. Uiteraard dienen alle werknemers op de hoogte te zijn van de inhoud van het plan. Er is elke drie jaar een evaluatie.

Basishulpverlening

Inmiddels is het voorgenomen Basishulpverleningsbesluit van de baan. Dit besluit zou bestaande regelgeving m.b.t. bedrijfshulpverlening verbreden. Het Basishulpverleningsbesluit omvatte namelijk zowel bedrijfshulpverlening als basishulpverlening buiten de bedrijfssfeer.

Het wachten is nu op het besluit brandveilig gebruik overige plaatsen, gebaseerd op de Wet Veiligheidsregio’s. Dit nieuwe besluit geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt en die niet al onder andere regelingen vallen.

Het betreft mede de plicht tot snelle hulpverlening als zich een noodsituatie voordoet waarin veel mensen bij elkaar zijn, of waarin mensen aanwezig zijn die minder zelfredzaam zijn. Dat kan zowel in een gebouw zijn, bijvoorbeeld een theater of een bioscoop als buiten een gebouw, zoals bij een dance-evenement.

Veiligheidsconcept MCM b.v. denkt met u mee hoe dit besluit concreet in te vullen. Voor bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra of andere locaties waar meerdere bedrijven aanwezig zijn, bieden wij een speciale service. Wij inventariseren de situatie en de behoeftes en vervolgens coördineren wij de verschillende partijen om tot een gezamenlijke, efficiënte oplossing te komen.

Deelnamecertificaten

Wanneer opleidingen worden afgesloten met een examen of een toets ontvangen de deelnemers bij goed gevolg een pasje bij wijze van certificaat. In andere gevallen verstrekken we – indien gewenst – een verklaring van deelname.

In ieder geval wordt tijdens iedere opleiding, training of andere bijeenkomst een presentielijst bijgehouden. Ook wordt een verslag opgesteld van alle in company oefeningen en bijeenkomsten. Deze gegevens kunt u gebruiken om aan te tonen aan bijvoorbeeld Inspectiedienst SZW dat uw bedrijf aan de BHV-eisen op het gebied van opleiding voldoet.

Samen op naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie

Veiligheidsconcept MCM begeleidt ieder bedrijf en alle bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Dat gebeurt zonder rompslomp en op maat, precies zoals de wetgever het voor ogen heeft. Hieraan ligt veertig jaar ervaring in bedrijfshulpverlening ten grondslag, evenals nauwe samenwerking met gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden.

Opleidingen Bedrijfshulpverlening

Een goede BHV-organisatie gaat gepaard met het opleiden en trainen van medewerkers tot bedrijfshulpverlener. Veiligheidsconcept MCM b.v. biedt diverse praktijkgerichte opleidingen aan die toegankelijk zijn voor iedereen die BHV-er wil worden of wil blijven. Iedere BHV-opleiding kan op elke gewenste locatie plaatsvinden, zolang er voldoende ruimte buiten is voor praktijkoefeningen met brandblusmiddelen en binnen voor het oefenen met reanimatiepop e.d.

Tevens verzorgen wij regelmatig opleidingen met open inschrijvingsmogelijkheden.

Onze BHV-opleidingen bestaan uit een prettige mix van theorie en praktijk in allerlei combinaties, waarbij het ook mogelijk is om de theorie middels e-learning te volgen.
Informeer naar de verschillende mogelijkheden.

 • null

  Bedrijfshulpverlener

  Om te komen tot een goede BHV-organisatie is een goede BHV-opleiding noodzakelijk. Veiligheidsconcept MCM b.v. biedt tweedaagse basisopleidingaan waarbij er één dag aandacht aan eerste hulp en één dag wordt besteed aan brand, communicatie en ontruiming.

 • null

  Herhaling Bedrijfshulpverlener

  Werknemers die een BHV-opleiding hebben gevolgd, moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat kan via een herhalingsopleiding, waarbij ook aandacht is voor praktijkoefeningen in het eigen bedrijf.

 • null

  Herhalingslessen Bedrijfshulpverlener

  Bestaat er bij de BHV’ers in uw bedrijf behoefte aan het opfrissen van specifieke kennis, of aan het oefenen van bepaalde vaardigheden? Die verzorgen wij graag voor u op regelmatige basis bij u op locatie.