Bedrijfshulpverlening

Alle bedrijven en organisaties hebben te maken met bedrijfshulpverlening. De overheid heeft in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Dat doet de werkgever niet alleen bij normale werkomstandigheden, maar ook tijdens calamiteiten. Als er een ongeluk gebeurt op het werk, moet er iemand zijn die eerste hulp kan bieden. En als er brand uitbreekt, moeten er mensen zijn die collega’s kunnen evacueren en het eerste bluswerk doen.

Daarom moeten er werknemers worden opgeleid tot BHV’er, zodat zij in de basis weten wat er in een noodgeval moet gebeuren. Omdat elke organisatie anders is, moeten zij door training on the job leren hoe het er in hun eigen bedrijfsomgeving aan toe gaat. En omdat zulke noodsituaties, gelukkig, niet aan de orde van de dag zijn, moeten deze BHV’ers door oefeningen en bijscholing hun kennis op peil houden.

BHV organisatie starten in uw bedrijf

Opzet van een optimale BHV-organisatie ,

Een bedrijf dat zichzelf en zijn medewerkers serieus neemt, heeft een solide BHV-organisatie. Veiligheid en gezondheid zijn tenslotte topprioriteit. In het woud van wet- en regelgeving ben je echter snel de weg kwijt. Veiligheidsconcept MCM kent de route en zorgt er snel en deskundig voor dat de BHV-organisatie staat als een huis.

BHV starten met Veiligheidsconcept MCM b.v.

Onze deskundigen begeleiden de bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Geen overbodige standaard rompslomp maar zorg op maat, precies dat wat de wetgever heeft bedoeld!

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in bedrijfshulpverlening en werken samen met diverse gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden.

Risico-inventarisatie als uitgangspunt

Een goed begin is het halve werk! Bij de opzet van een BHV-organisatie is dat een risico-inventarisatie. De basis is een vragenlijst, gevolgd door een bedrijfsrondgang. De rapportage die daaruit voortvloeit, schetst de BHV-situatie en is ook meteen onderdeel van het BHV-handboek. Twee vliegen in één klap dus. Daarnaast bevat het BHV-handboek de calamiteitenprocedures. Zijn die nog niet omschreven, dan helpt Veiligheidsconcept MCM met het opstellen. Zo heeft u meteen een adequaat calamiteitenplan.

Voorlichting aan het personeel

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. Van een ieder wordt immers verwacht dat hij of zij doet wat er wordt verwacht wanneer de slow-whoop gaat. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Tijdens die bijeenkomst kunnen ook nieuwe BHV-ers worden geworven. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de gelegenheid hebben de instructie bij te wonen adviseren wij om meerdere bijeenkomsten te organiseren.

BHV-handboek

Het Arbobesluit artikel 2.5c, en bijlage II Arbobesluit geven aan dat elk bedrijf een intern noodplan, lees calamiteitenplan, beschikbaar heeft, gebaseerd op een risico-inventarisatie. Alle werknemers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het plan. Iedere drie jaar vindt evaluatie plaats. Veiligheidsconcept MCM legt de beschrijving van de organisatie in een praktisch BHV-handboek vast, met de bijbehorende uitgangspunten en werkwijzen. Overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en alles bij elkaar.

Evacuatie-oefening

Het is belangrijk om ten minste één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Die organisatie is bij Veiligheidsconcept MCM in goede handen. De oefening hoeft niet veel tijd te kosten, als er sprake is van een echte ontruiming heb je tenslotte ook geen zeeën van tijd. Een voorbespreking waarbij de brandweer aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden. En, voor de duidelijkheid, standaardoefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening is bedrijfsgericht, afgestemd op de organisatie die het betreft.De evaluatie van de ontruimingsoefening wordt schriftelijk vastgelegd en gaat vergezeld van aanbevelingen.

BHV versterken met Veiligheidsconcept MCM bv

Onderhoud van een optimale BHV-organisatie

Het bedrijf heeft gecertificeerde BHV’ers, alle calamiteitenprocedures zijn vastgelegd. Toch kan de BHV-organisatie efficiënter en wellicht hebben de bedrijfshulpverleners een herhalingsopleiding nodig. Veiligheidsconcept MCM analyseert en maakt een concreet voorstel. Op maat natuurlijk, voor minder doen we het niet. Wanneer alle BHV’ers het blussen goed beheersen, kan die training best een jaartje worden overgeslagen! Onze begeleiding is altijd op maat. Het resultaat: een optimale BHV-organisatie.

BHV–dienstenpakket

Er zijn ontelbare vragen op BHV-gebied. We doen een willekeurige greep.

Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?

Hoe vaak moet ik een oefening houden?

Welke BHV-opleiding heb ik nodig?

De brandweer vraagt naar het noodplan, moet ik dat aanleveren?

Veiligheidsconcept MCM heeft op al deze vragen een antwoord. Wij staan daar samen met ons grote netwerk van gespecialiseerde deskundigen garant voor. We kunnen instructies opstellen voor de beste handelwijze bij een bommelding; we instrueren receptiemedewerkers over en trainen medewerkers in het gebruik van ademluchtmaskers. We schrijven artikelen over BHV voor interne publicaties en desgewenst maken we brochures en instructiekaarten. Voor het maken van vluchtplattegronden kun je eveneens bij ons terecht. En als iemand in de clinch ligt met de afdeling Preventie van de veiligheidsregio helpen we hem of haar graag uit de brand.

Aanpak: Quickscan BHV-situatie

Veiligheidsconcept MCM brengt met een quickscan de bestaande BHV-situatie in kaart. Plus- en verbeterpunten die dan komen bovendrijven, zijn heel bruikbaar om een herhalingsprogramma voor de bedrijfshulpverleners op te stellen. Zo wordt de herhalings-bijeenkomst BHV een opleiding op maat! Alle praktijksituaties waarin medewerkers verzeild raken, kunnen aan de orde komen. Een quickscan is ook buitengewoon geschikt als basis voor een actielijst met maatregelen die de BHV-organisatie nog effectiever maken.

Neem contact op voor de mogelijkheden

BHV carrousel

Veiligheidsconcept MCM heeft de BHV-carrousel ontwikkeld. Dat is een bijzonder BHV-trainingsconcept dat inmiddels zijn waarde ten volle heeft bewezen. In één dagdeel worden alle BHV‘ers gericht getraind op alle BHV-aspecten die van belang zijn in het bedrijf. In het filmpje hiernaast wordt het concept uitgelegd.

Geïnteresseerd in deze vorm van training? Neem dan vooral contact met ons op.

Basishulpverlening

Inmiddels is het voorgenomen Basishulpverleningsbesluit van de baan. Dit besluit zou bestaande regelgeving m.b.t. bedrijfshulpverlening verbreden. Het Basishulpverleningsbesluit omvatte namelijk zowel bedrijfshulpverlening als basishulpverlening buiten de bedrijfssfeer.

Het wachten is nu op het besluit brandveilig gebruik overige plaatsen, gebaseerd op de Wet Veiligheidsregio’s. Dit nieuwe besluit geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt en die niet al onder andere regelingen vallen.

Het betreft mede de plicht tot snelle hulpverlening als zich een noodsituatie voordoet waarin veel mensen bij elkaar zijn, of waarin mensen aanwezig zijn die minder zelfredzaam zijn. Dat kan zowel in een gebouw zijn, bijvoorbeeld een theater of een bioscoop als buiten een gebouw, zoals bij een dance-evenement.

Veiligheidsconcept MCM denkt met u mee hoe dit besluit concreet in te vullen. Voor bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra of andere locaties waar meerdere bedrijven aanwezig zijn, bieden wij een speciale service. Wij inventariseren de situatie en de behoeftes en vervolgens coördineren wij de verschillende partijen om tot een gezamenlijke, efficiënte oplossing te komen.

Samen op naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie

Veiligheidsconcept MCM begeleidt ieder bedrijf en alle bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Dat gebeurt zonder rompslomp en op maat, precies zoals de wetgever het voor ogen heeft. Hieraan ligt meer dan dertig jaar ervaring in bedrijfshulpverlening ten grondslag, evenals nauwe samenwerking met gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden. Wil je meer informatie neem dan contact met ons op.

Opleidingen Bedrijfshulpverlening

Een goede BHV-organisatie gaat gepaard met het opleiden en trainen van medewerkers tot bedrijfshulpverlener. Veiligheidsconcept MCM b.v. biedt diverse praktijkgerichte opleidingen aan die toegankelijk zijn voor iedereen die BHV-er wil worden of wil blijven. Iedere BHV-opleiding kan op elke gewenste locatie plaatsvinden, zolang er voldoende ruimte buiten is voor praktijkoefeningen met brandblusmiddelen en binnen voor het oefenen met reanimatiepop e.d.

Ga voor informatie naar opleidingen.