Bedrijfshulpverlening opstarten in uw organisatie

Opzet van een optimale BHV-organisatie

Een bedrijf dat zichzelf en zijn medewerkers serieus neemt, heeft een solide BHV-organisatie. Veiligheid en gezondheid zijn tenslotte topprioriteit. In het woud van wet- en regelgeving ben je echter snel de weg kwijt. Veiligheidsconcept MCM kent de route en zorgt er snel en deskundig voor dat de BHV-organisatie staat als een huis.

Risico-inventarisatie als uitgangspunt

Een goed begin is het halve werk! Bij de opzet van een BHV-organisatie is dat een risico-inventarisatie. De basis is een vragenlijst, gevolgd door een bedrijfsrondgang. De rapportage die daaruit voortvloeit, schetst de BHV-situatie en is ook meteen onderdeel van het BHV-handboek. Twee vliegen in één klap dus. Daarnaast bevat het BHV-handboek de calamiteitenprocedures. Zijn die nog niet omschreven, dan helpt Veiligheidsconcept MCM met het opstellen.

Voorlichting aan het personeel

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. U wilt immers dat iedereen doet wat er van hem of haar wordt verwacht wanneer de slow-whoop gaat. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Tijdens die bijeenkomst kunnen, indien gewenst, ook nieuwe BHV’ers worden geworven. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de gelegenheid hebben de instructie bij te wonen adviseren wij u meerdere bijeenkomsten te organiseren.

BHV-handboek

Volgens het Arbobesluit artikel 2.5c, en bijlage II geven aan dat elk bedrijf een intern noodplan beschikbaar heeft,lees, calamiteitenplan, gebaseerd op een risico-inventarisatie. Alle werknemers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het plan. Iedere drie jaar vindt evaluatie plaats. Veiligheidsconcept MCM legt de beschrijving van de organisatie in een praktisch BHV-handboek vast, evenals de bijbehorende uitgangspunten en werkwijzen. Overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en alles bij elkaar op één plaats.

Evacuatie oefening

Het is belangrijk om ten minste één keer per jaar te een ontruimingsoefening te organiseren. Die organisatie is bij Veiligheidsconcept MCM in goede handen. De oefening hoeft niet veel tijd te kosten, Als er sprake is van een echte ontruiming heb je tenslotte ook geen zeeën van tijd. Een voorbespreking waarbij de brandweer aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden. En, nog even voor de duidelijkheid, standaardoefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening is er één op maat, afgestemd op de organisatie die het betreft.

De evaluatie van de ontruimingsoefening wordt schriftelijk vastgelegd en gaat vergezeld van aanbevelingen.

BHV starten met Veiligheidsconcept MCM b.v.

Onze deskundigen begeleiden u en uw bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Geen overbodige standaard rompslomp maar zorg op maat, precies dat wat de wetgever heeft bedoeld!

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in bedrijfshulpverlening en werken samen met diverse gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden.

BHV versterken in uw organisatie

Onderhoud van een optimale BHV-organisatie

Het bedrijf heeft gecertificeerde BHV-ers, alle calamiteitenprocedures zijn vastgelegd. Toch kan de BHV-organisatie efficiënter en wellicht hebben de bedrijfshulpverleners een herhalingsopleiding nodig. Veiligheidsconcept MCM analyseert en maakt een concreet voorstel. Op maat natuurlijk, voor minder doen we het niet. Dat geldt ook voor de begeleiding. Het resultaat: een optimale BHV-organisatie.

BHV–dienstenpakket

Er zijn ontelbare vragen op BHV-gebied. We doen een willekeurige greep.

  • Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?
  • Welke BHV opleiding heb ik nodig?
  • Hoe vaak moet ik een oefening houden?
  • De brandweer vraagt naar het noodplan, moet ik dat aanleveren?

Veiligheidsconcept MCM vindt op alle deze vragen een antwoord. Ons grote netwerk van gespecialiseerde deskundigen staat daarvoor garant. Zo kunnen we bijvoorbeeld instructies opstellen voor de beste handelwijze bij een bommelding; we instrueren receptiemedewerkers over en trainen medewerkers in het gebruik van ademluchtmaskers. We schrijven artikelen over BHV voor interne publicaties en desgewenst maken we brochures en instructiekaarten. Voor het maken van vluchtplattegronden kun je eveneens bij ons terecht. En als iemand in de clinch ligt met de afdeling Preventie van de veiligheidsregio helpen we hem graag uit de brand.

Aanpak: (Quickscan BHV-situatie)

Veiligheidsconcept MCM brengt met een quickscan de bestaande BHV-situatie in kaart. Plus- en verbeterpunten die dan komen bovendrijven, zijn heel bruikbaar om een herhalingsprogramma voor de bedrijfshulpverleners op te stellen. Zo wordt de herhalingsbijeenkomst BHV een opleiding op maat! Alle praktijksituaties waarin medewerkers verzeild raken, kunnen aan de orde komen.

Een quickscan is ook buitengewoon geschikt als basis voor een actielijst met maatregelen die de BHV-organisatie nog effectiever maken.

Neem contact op voor de mogelijkheden

BHV carrousel

Veiligheidsconcept MCM heeft de BHV-carrousel ontwikkeld. Dat is een bijzonder BHV-trainingsconcept dat inmiddels zijn waarde ten volle heeft bewezen. In één dagdeel worden alle BHV‘ers gericht getraind op alle BHV-aspecten die van belang zijn in het bedrijf. In het filmpje hiernaast wordt het concept uitgelegd.

Geïnteresseerd in deze vorm van training? Neem dan gerust contact met ons op.

Opleiden van BHV’ers

Een BHV-opleiding staat aan de basis van iedere BHV-organisatie.

Hoe u de bedrijfshulpverlening organiseert en hoeveel bedrijfshulpverleners u daarbij nodig hebt is onder meer afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de specifieke bedrijfsrisico’s.

U kunt uw BHV’ers bedrijfsgericht (laten) opleiden (in-company) of een opleiding laten volgen via een open inschrijving. Veiligheidsconcept MCM is in beide gevallen een betrouwbare partner.

Informeer naar de verschillende mogelijkheden

 

 

Bedrijfshulpverlener

De opleiding wordt klassikaal gegeven in twee dagen (gevolgd door een examen) of in één dag na zelfstudie middels e-learning (en examen) en bestaat uit een prettige mix van theorie en praktijk in allerlei combinaties. Sowieso komen eerste hulp, brand en communicatie en ontruiming aan de orde.

Bij een in-company opleiding zijn uw bedrijfsspecifieke aspecten (risico’s en wijze van organisatie) het uitgangspunt voor de opleiding die Veiligheidsconcept MCM voor uw BHV’ers verzorgt.

Bij een open inschrijving gaan we meer uit van algemene BHV principes en is aanvullend een instructie nodig binnen uw organisatie om de net opgeleide BHV’er adequaat in te kunnen zetten.

Overigens kan iedereen zich inschrijven voor een BHV-opleiding, een vooropleiding is niet vereist. Wel moet de fysieke mogelijkheid er zijn om een brandblusser te kunnen vasthouden en te bedienen alsook op de knieën te zitten voor een beademing en hartmassage.

Wat kan een BHV’er na deze opleiding?

Een BHV’er kan handelen in geval van nood. Indien nodig kan hij/zij collega’s en anderen in veiligheid brengen. Concreet kan de BHV’er na het volgen van onze opleiding in ieder geval:

  • een beginnende brand blussen;
  • een AED (automatische externe defibrillator) bedienen als ook reanimeren;
  • een adequate melding naar de externe hulpverleners verzorgen;
  • ziektebeelden herkennen en;
  • de basisprocedure en meest effectieve methode van ontruimen toepassen.

Opleidingsdata BHV

oktober 2020

26okt08:30 16:30 BHV Basis lesdag 1

27okt08:30 16:30 BHV Basis lesdag 2

december 2020

02dec08:30 16:30 BHV Basis lesdag 1

03dec08:30 16:30 BHV Basis lesdag 2

Inschrijven BHV

Het opleidingstarief indicatie bij 8 tot 12 deelnemers: tussen de € 280,00 en € 345,00 Het definitieve tarief wordt vastgesteld n.a.v. het aantal deelnemers.

Door in te schrijven gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

Herhaling Bedrijfshulpverlener

Gecertificeerde BHV’ers moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Veiligheidsconcept MCM biedt een eendaagse herhalingsopleiding die aandacht besteedt aan theorie en praktijk. Als de herhalingsopleiding plaatsvindt in combinatie met e-learning, duurt de praktijkbijeenkomst een halve dag.

Wanneer wij de opleiding in-company organiseren, komen ook de bedrijfsspecifieke BHV-aspecten aan de orde.

Bestaat er bij de BHV’ers in het bedrijf behoefte aan het opfrissen van specifieke kennis, of aan het oefenen van bepaalde vaardigheden? Kies dan voor bijeenkomst(en) op maat. De lessen vinden plaats binnen het eigen bedrijf; de dagelijkse praktijk is uitgangspunt. Deze lessen duren 1,5 tot 3 uur en kunnen maandelijks, tweemaandelijks, eens per kwartaal of eenmaal per halfjaar plaatsvinden. Ook in de planning zijn we flexibel: overdag of ’s avonds, tijdens kantooruren of op zaterdag – het is allemaal mogelijk. De reguliere herhaling BHV komt dan automatisch aan de orde.

Geïnteresseerd? Informeer naar de mogelijkheden.

Opleidingsdata herhaling BHV

juni 2020

08jun08:30 16:30 BHV Herhaling

november 2020

09nov08:30 16:30 BHV Herhaling

Inschrijven kan via onderstaande button. Het definitieve tarief wordt vastgesteld n.a.v. aantal deelnemers.