Bedrijfshulpverlening opstarten in uw organisatie

Opzet van een optimale BHV-organisatie

Een bedrijf dat zichzelf en zijn medewerkers serieus neemt, heeft een solide BHV-organisatie. Veiligheid en gezondheid zijn tenslotte topprioriteit. In het woud van wet- en regelgeving ben je echter snel de weg kwijt. Veiligheidsconcept MCM kent de route en zorgt er snel en deskundig voor dat de BHV-organisatie staat als een huis.

Voorlichting aan het personeel

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. U wilt immers dat iedereen doet wat er van hem of haar wordt verwacht wanneer de slow-whoop gaat. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Tijdens die bijeenkomst kunnen, indien gewenst, ook nieuwe BHV’ers worden geworven. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de gelegenheid hebben de instructie bij te wonen adviseren wij u meerdere bijeenkomsten te organiseren.

Evacuatie oefening

Het is belangrijk om ten minste één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Die organisatie is bij Veiligheidsconcept MCM in goede handen. De oefening hoeft niet veel tijd te kosten. Als er sprake is van een echte ontruiming heb je tenslotte ook geen zeeën van tijd. Een voorbespreking waarbij de brandweer aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden. En, nog even voor de duidelijkheid, standaardoefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening is er één op maat, afgestemd op de organisatie die het betreft.

De evaluatie van de ontruimingsoefening wordt schriftelijk vastgelegd en gaat vergezeld van aanbevelingen.

BHV versterken in uw organisatie

Onderhoud van een optimale BHV-organisatie

Het bedrijf heeft gecertificeerde BHV-ers, alle calamiteitenprocedures zijn vastgelegd. Toch kan de BHV-organisatie efficiënter of hebben de bedrijfshulpverleners een herhalingsopleiding nodig. Veiligheidsconcept MCM analyseert en maakt een concreet voorstel. Op maat natuurlijk, voor minder doen we het niet. Dat geldt ook voor de begeleiding. Het resultaat: een optimale BHV-organisatie.

 

BHV carrousel

Veiligheidsconcept MCM heeft de BHV-carrousel ontwikkeld. Dat is een bijzonder BHV-trainingsconcept dat inmiddels zijn waarde ten volle heeft bewezen. In één dagdeel worden alle BHV‘ers gericht getraind op alle BHV-aspecten die van belang zijn in het bedrijf.

Geïnteresseerd in deze vorm van training? Neem dan vooral contact met ons op.

Opleiden van BHV’ers

Een BHV-opleiding staat aan de basis van iedere BHV-organisatie.

Hoe u de bedrijfshulpverlening organiseert en hoeveel bedrijfshulpverleners u daarbij nodig hebt is onder meer afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de specifieke bedrijfsrisico’s.

U kunt uw BHV’ers bedrijfsgericht (laten) door ons laten opleiden (in-company) of bij ons een opleiding laten volgen via een open inschrijving. Veiligheidsconcept MCM is in beide gevallen een betrouwbare partner.

Informeer naar de verschillende mogelijkheden

Deelnamecertificaten

Wanneer opleidingen worden afgesloten met een examen of een toets ontvangen de deelnemers bij goed gevolg een pasje bij wijze van certificaat. In andere gevallen verstrekken wij – indien gewenst – een verklaring van deelname.

In ieder geval wordt tijdens iedere opleiding, training of bijeenkomst een presentielijst bijgehouden. Ook wordt  een verslag opgesteld van alle in-company oefeningen en bijeenkomsten. Deze gegevens kunt u gebruiken om aan te tonen aan bijvoorbeeld Inspectiedienst SZW dat uw bedrijf aan de BHV-eisen op het gebied van opleiding voldoet.

BHV i.c.m e-learning

Voorafgaand aan de lesdag ontvangt de deelnemer een link naar de e-learning BHV. Deze dient afgerond te zijn voor de deelname aan de lesdag. Bij goed gevolg krijgt u een bewijs van deelname. Dit bewijs dient u mee te nemen naar de lesdag.

De prijs ligt tussen de 250 en 300 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers aan de lesdag.

Bedrijfshulpverlener (basis)

De opleiding wordt klassikaal gegeven in twee dagen (gevolgd door een examen) of in één dag na zelfstudie middels e-learning (en examen) en bestaat uit een prettige mix van theorie en praktijk in allerlei combinaties. Sowieso komen eerste hulp, brand en communicatie en ontruiming aan de orde.

Bij een in-company opleiding zijn uw bedrijfsspecifieke aspecten (risico’s en wijze van organisatie) het uitgangspunt voor de opleiding die Veiligheidsconcept MCM voor uw BHV’ers verzorgt.

Bij een open inschrijving gaan we meer uit van algemene BHV principes en is aanvullend een instructie nodig binnen uw organisatie om de net opgeleide BHV’er adequaat in te kunnen zetten.

Iedereen kan zich inschrijven voor een BHV-opleiding, een vooropleiding is niet vereist. Wel moet de fysieke mogelijkheid er zijn om een brandblusser te kunnen vasthouden en te bedienen alsook  moet de BHV’er op de knieën kunnen zitten voor een beademing en hartmassage.

Wat kan een BHV’er na deze opleiding?

Een BHV’er kan handelen in geval van nood. Indien nodig kan hij/zij collega’s en anderen in veiligheid brengen. Concreet kan de BHV’er na het volgen van onze opleiding in ieder geval:

  • een beginnende brand blussen;
  • een AED (automatische externe defibrillator) bedienen als ook reanimeren;
  • een adequate melding naar de externe hulpverleners verzorgen;
  • ziektebeelden herkennen en;
  • de basisprocedure en meest effectieve methode van ontruimen toepassen.

Opleidingsdata BHV i.c.m. e-learning

november 2023

03nov08:3016:30BHV i.c.m. e-learning

december 2023

21dec08:3016:30BHV i.c.m. e-learning

Door in te schrijven gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

Herhaling Bedrijfshulpverlener

Gecertificeerde BHV’ers moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Veiligheidsconcept MCM biedt een eendaagse herhalingsopleiding die aandacht besteedt aan theorie en praktijk. Als de herhalingsopleiding plaatsvindt in combinatie met e-learning, duurt de praktijkbijeenkomst een halve dag.

Wanneer wij de opleiding in-company organiseren, komen ook de bedrijfsspecifieke BHV-aspecten aan de orde.

Herhaling in-company

Bestaat er bij de BHV’ers in het bedrijf behoefte aan het opfrissen van specifieke kennis, of aan het oefenen van bepaalde vaardigheden? Kies dan voor bijeenkomst(en) op maat. De bijeenkomsten vinden plaats binnen het eigen bedrijf; de dagelijkse praktijk is uitgangspunt. Deze sessies duren 1,5 tot 3 uur en kunnen maandelijks, tweemaandelijks, eens per kwartaal of eenmaal per halfjaar plaatsvinden. Ook in de planning zijn we flexibel: overdag of ’s avonds, tijdens kantooruren of op zaterdag – het is allemaal mogelijk. De reguliere BHV herhalingsaspecten komen dan automatisch aan de orde.

Geïnteresseerd? Informeer naar de mogelijkheden.

 

Bedankt voor de belangstelling in ons mooie bedrijf.  Wij zijn echt precies wat je zoekt!

Opleidingsdata herhaling BHV

november 2023

03nov08:3016:30BHV Herhaling

december 2023

21dec08:3016:30BHV Herhaling

Inschrijven kan via onderstaande button. Het definitieve tarief wordt vastgesteld n.a.v. aantal deelnemers.