Bedrijfshulpverlening versterken in uw organisatie 

In uw bedrijf zijn al verschillende BHV-ers opgeleid en alle calamiteitenprocedures zijn vastgelegd. Maar u wilt de BHV-organisatie efficiënter maken en wellicht hebben de bedrijfshulpverleners een herhalingsopleiding nodig. Veiligheidsconcept MCM analyseert en maakt een concreet voorstel. Wij bieden u begeleiding op maat – niet meer en niet minder. Het resultaat: een optimale BHV-organisatie.

Dienstenpakket

Hoeveel BHV-ers heb ik nodig, hoe vaak moet ik een oefening houden, de brandweer vraagt naar het noodplan, moet ik dat aanleveren? Veiligheidsconcept MCM b.v. biedt een breed pakket aan diensten voor alle voorkomende vragen op BHV-gebied. Ons grote netwerk van deskundigen staat daarvoor garant. Zo kunnen wij instructies opstellen voor de beste handelswijze bij een bommelding, receptiemedewerkers instrueren en medewerkers trainen in het gebruik van ademluchtmaskers. Wij schrijven artikelen over BHV voor interne publicaties en maken desgewenst brochures en instructiekaarten. Ook voor het maken van vluchtplattegronden kunt u bij ons terecht. Wanneer u ‘in de clinch’ ligt met de afdeling preventie van de veiligheidsregio helpen wij u graag ‘uit de brand’.

_MG_4078 kopie

Quick scan

Met een quick scan brengen wij de bestaande BHV-situatie in kaart. Pluspunten alsook verbeterpunten die daaruit voortkomen, kunnen worden gebruikt om een herhalingsprogramma voor de bedrijfshulpverleners op te stellen. Zo wordt de herhalingsbijeenkomst BHV een opleiding op maat! Alle specifieke situaties waar uw werknemers in de praktijk mee te maken hebben, kunnen aan de orde komen.

Ook kan de quick scan worden ingezet om een actielijst op te stellen met maatregelen die u kunt nemen om uw BHV-organisatie nog effectiever te maken.

BHV carrousel

Veiligheidsconcept MCM b.v. heeft een bewezen concept ontwikkeld, de BHV-carrousel.
In één dagdeel worden alle BHV-ers getraind op alle voor hen benodigde BHV-aspecten. In het filmpje hiernaast wordt het concept uitgelegd. Heeft u interesse in deze vorm van training voor uw BHV-organisatie neem dan gerust contact met ons op.