Opzet van een optimale BHV-organisatie

Een bedrijf dat zichzelf en zijn medewerkers serieus neemt, heeft een solide BHV-organisatie. Veiligheid en gezondheid zijn tenslotte topprioriteit. In het woud van wet- en regelgeving ben je echter snel de weg kwijt. Veiligheidsconcept MCM kent de route en zorgt er snel en deskundig voor dat de BHV-organisatie staat als een huis

Risico-inventarisatie als uitgangspunt

Een goed begin is het halve werk! Bij de opzet van een BHV-organisatie is dat een risico-inventarisatie. De basis is een vragenlijst, gevolgd door een bedrijfsrondgang. De rapportage die daaruit voortvloeit, schetst de BHV-situatie en is ook meteen onderdeel van het BHV-handboek. Twee vliegen in één klap dus. Daarnaast bevat het BHV-handboek de calamiteitenprocedures. Zijn die nog niet omschreven, dan helpt Veiligheidsconcept MCM met het opstellen.

_MG_4111 kopie

In een informatieve bijeenkomst lichten we het personeel in over de calamiteitenprocedures die van toepassing zijn. U wilt immers dat iedereen doet wat er van hem of haar wordt verwacht wanneer de slow-whoop gaat. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Tijdens die bijeenkomst kunnen, indien gewenst, ook nieuwe BHV-ers worden geworven. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de gelegenheid hebben de instructie bij te wonen adviseren wij u meerdere bijeenkomsten te organiseren.

Volgens het Arbobesluit artikel 2.5c, en bijlage II geven aan dat elk bedrijf een intern noodplan beschikbaar heeft, gebaseerd op een risico-inventarisatie. Alle werknemers moeten bovendien op de hoogte zijn van de inhoud van het plan. Iedere drie jaar vindt evaluatie plaats. Veiligheidsconcept MCM legt de beschrijving van de organisatie in een praktisch BHV-handboek vast, evenals de bijbehorende uitgangspunten en werkwijzen. Overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en alles bij elkaar op één plaats.

Het is belangrijk om ten minste één keer per jaar te een ontruimingsoefening te organiseren. Die organisatie is bij Veiligheidsconcept MCM in goede handen. De oefening hoeft niet veel tijd te kosten, Als er sprake is van een echte ontruiming heb je tenslotte ook geen zeeën van tijd. Een voorbespreking waarbij de brandweer aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden. En, nog even voor de duidelijkheid: standaardoefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening is er een op maat: afgestemd op de organisatie die het betreft.

De evaluatie van de ontruimingsoefening wordt schriftelijk vastgelegd en gaat vergezeld van aanbevelingen.

BHV starten met Veiligheidsconcept MCM b.v.

Onze deskundigen begeleiden u en uw bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Geen overbodige standaard rompslomp maar zorg op maat, precies dat wat de wetgever heeft bedoeld!

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in bedrijfshulpverlening en werken samen met diverse gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden.