BHV starten in uw organisatie

U wilt voldoen aan de eisen van de overheid en u gaat een BHV-organisatie opzetten binnen uw bedrijf. Maar waar te beginnen, en wat is de beste aanpak? Veiligheidsconcept MCM b.v. neemt u al het regelwerk uit handen, en zorgt snel en deskundig dat de BHV-organisatie er komt te staan.

Risico-inventarisatie bedrijfshulpverlening

Meten is weten. Daarom maken wij – als u dat wilt – een risico-inventarisatie van de BHV-situatie in uw bedrijf. We beginnen met een vragenlijst die u zelf of samen met ons invult, en daarna doet een van onze deskundigen een bedrijfsrondgang. Dit leidt tot een rapportage die kan worden gebruikt voor het bedrijfshulpverleningshandboek.

_MG_4111 kopie

In een bijeenkomst van ca. een uur lichten wij het personeel in over de BHV en over calamiteitenprocedures die voor hen van toepassing zijn. Indien gewenst, kunnen wij dan ook nieuwe BHV-ers werven. Het is mogelijk om meerdere bijeenkomsten op een dag te organiseren, zodat alle medewerkers de instructie bij kunnen wonen.

Een andere eis van de overheid is vastgelegd in het Arbobesluit (artikel 2.5c, en bijlage II). Hierin staat dat elk bedrijf een intern noodplan beschikbaar moet hebben dat is gebaseerd op een risico-inventarisatie. Uiteraard dienen alle werknemers op de hoogte te zijn van de inhoud van het plan. Er is elke drie jaar een evaluatie.

Het is belangrijk om tenminste één keer per jaar te oefenen in het ontruimen van uw pand of locatie. Wij organiseren een gehele of gedeeltelijke ontruimingsoefening, eventueel met een voorbespreking waarbij ook de brandweer aanwezig kan zijn. Vanzelfsprekend volgt er na afloop een evaluatie die wordt vastgelegd in een verslag tevens rapport met aanbevelingen. Standaard oefeningen bestaan niet bij Veiligheidsconcept MCM. Iedere oefening wordt afgestemd op uw organisatie!

BHV starten met Veiligheidsconcept MCM b.v.

Onze deskundigen begeleiden u en uw bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Geen overbodige standaard rompslomp maar zorg op maat, precies dat wat de wetgever heeft bedoeld!

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in bedrijfshulpverlening en werken samen met diverse gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden.