Alle bedrijven en organisaties hebben te maken met bedrijfshulpverlening. De overheid heeft in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet alleen bij normale werkomstandigheden maar ook tijdens calamiteiten. Als er een ongeluk gebeurd op het werk, moet er iemand zijn die eerste hulp kan bieden. En als er brand uitbreekt, moeten er mensen zijn die het eerste bluswerk kunnen doen en die collega’s kunnen evacueren.

Daarom moeten er één of meerdere werknemers worden opgeleid tot BHV-er, zodat zij weten wat er in een noodgeval moet gebeuren. Omdat zulke noodsituaties, gelukkig, niet aan de orde van de dag zijn, moeten deze BHV-ers door oefeningen en bijscholing hun kennis op peil houden.

U wilt voldoen aan de eisen van de overheid, en u gaat een BHV-organisatie opzetten binnen uw bedrijf. Maar waar te beginnen, en wat is de beste aanpak? Veiligheidsconcept MCM b.v. neemt u al het regelwerk uit handen, en zorgt snel en deskundig dat de BHV-organisatie er komt te staan.

Lees meer op: BHV starten in uw organisatie

In uw bedrijf zijn al verschillende BHV-ers opgeleid en alle calamiteitenprocedures zijn vastgelegd. Maar u wilt de BHV-organisatie efficiënter maken en wellicht hebben de bedrijfshulpverleners herhalingscursussen nodig. Veiligheidsconcept MCM b.v. analyseert en maakt een concreet voorstel. Wij bieden u begeleiding op maat – niet meer en niet minder. Het resultaat: een optimale BHV-organisatie.

Lees meer op: BHV versterken in uw organisatie

Een andere eis van de overheid is vastgelegd in het Arbobesluit (artikel 2.5c, en bijlage II). Hierin staat dat elk bedrijf een intern noodplan beschikbaar moet hebben dat is gebaseerd op een risico-inventarisatie. Uiteraard dienen alle werknemers op de hoogte te zijn van de inhoud van het plan. Er is elke drie jaar een evaluatie.

Een andere eis van de overheid is vastgelegd in het Arbobesluit (artikel 2.5c, en bijlage II). Hierin staat dat elk bedrijf een intern noodplan beschikbaar moet hebben dat is gebaseerd op een risico-inventarisatie. Uiteraard dienen alle werknemers op de hoogte te zijn van de inhoud van het plan. Er is elke drie jaar een evaluatie.

Inmiddels is het voorgenomen Basishulpverleningsbesluit van de baan. Dit besluit zou bestaande regelgeving m.b.t. bedrijfshulpverlening verbreden. Het Basishulpverleningsbesluit omvatte namelijk zowel bedrijfshulpverlening als basishulpverlening buiten de bedrijfssfeer.

Het wachten is nu op het besluit brandveilig gebruik overige plaatsen, gebaseerd op de Wet Veiligheidsregio’s. Dit nieuwe besluit geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt en die niet al onder andere regelingen vallen.

Het betreft mede de plicht tot snelle hulpverlening als zich een noodsituatie voordoet waarin veel mensen bij elkaar zijn, of waarin mensen aanwezig zijn die minder zelfredzaam zijn. Dat kan zowel in een gebouw zijn, bijvoorbeeld een theater of een bioscoop als buiten een gebouw, zoals bij een dance-evenement.

Veiligheidsconcept MCM b.v. denkt met u mee hoe dit besluit concreet in te vullen. Voor bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra of andere locaties waar meerdere bedrijven aanwezig zijn, bieden wij een speciale service. Wij inventariseren de situatie en de behoeftes en vervolgens coördineren wij de verschillende partijen om tot een gezamenlijke, efficiënte oplossing te komen.

Wanneer cursussen worden afgesloten met een examen of een toets ontvangen de deelnemers bij goed gevolg een pasje bij wijze van certificaat. In andere gevallen verstrekken we – indien gewenst – een verklaring van deelname.

In ieder geval wordt tijdens iedere cursus, training of andere bijeenkomst een presentielijst bijgehouden. Ook wordt een verslag opgesteld van alle in company oefeningen en bijeenkomsten. Deze gegevens kunt u gebruiken om aan te tonen aan bijvoorbeeld Inspectiedienst SZW dat uw bedrijf aan de BHV-eisen op het gebied van opleiding voldoet.

Samen op naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie

Veiligheidsconcept MCM begeleidt ieder bedrijf en alle bedrijfshulpverleners naar een efficiënte en effectieve BHV-organisatie. Dat gebeurt zonder rompslomp en op maat, precies zoals de wetgever het voor ogen heeft. Hieraan ligt veertig jaar ervaring in bedrijfshulpverlening ten grondslag, evenals nauwe samenwerking met gespecialiseerde deskundigen uit aangrenzende vakgebieden.