Per 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan. Het doel is onder meer om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Veiligheid en gezondheid is een belangrijk thema binnen deze wet. De eisen die worden gesteld aan het veiligheidsbeleid op de kinderopvang en peuterspeelzaal, zijn aanzienlijk verhoogd.

Kinderopvanglocaties dienen zich op alle veiligheidsrisico’s voor te bereiden. Waar voorheen de focus lag op het adequaat reageren op eerste hulpsituaties, wordt nu ook verwacht dat men zich op brand en ontruiming voorbereidt. En tijdens de openingsuren van een kinderopvang moet er minimaal 1 volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat.

Voorbereiden op brand en ontruiming
De aangescherpte regels betekenen dat er brand- en ontruimingsprocedures opgesteld en geoefend moeten worden. Veiligheidsconcept MCM kan hierin begeleiden en adviseren. Wij raden organisaties voor kinderopvang aan om de medewerkers die een certificaat ‘Eerste hulp bij kinderen’ bezitten, een aanvullende opleiding brand en ontruiming te laten volgen. Voor medewerkers die dit certificaat nog niet hebben, bieden wij een gecombineerde opleiding aan.

Opleiding brand en ontruiming
De opleiding brand en ontruiming is op maat gemaakt en zal dus specifiek op uw werksituatie en omgeving worden ingericht. De opleiding wordt gegeven bij u op locatie.

Advies nodig?
Wilt u meer informatie over deze opleiding, of wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om aan de strengere kwaliteitseisen van de Wet IKK te voldoen? Neem dan contact op met onze collega Veron Hofman: [email protected] of bel 0348 – 482350.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Wet IKK kunt u terecht op de website van de *Rijksoverheid.

*(linkadres: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/kwaliteitseisen-kinderopvang-en-peuterspeelzalen)